👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Decimaltal,bråk och problemlösning

Skapad 2018-04-23 14:52 i Åledsskolan Halmstad
Tal i decimal- och bråkform och dess användning i vardagliga situationer. Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
Grundskola 3 – 5 Matematik
I det här arbetsområdet ska du få lära dig vad som finns mellan talen två och tre, hur man skriver och räknar med tal i decimalform och var i din vardag du stöter på det. Du kommer också att få lära dig olika strategier för att lösa problemtal och träna på att förklara hur du har gjort.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Få en matematisk förståelse för vad ett bråk- och decimaltal är och kunna räkna med det i vardagliga situationer.
 • Lära dig begreppen för decimal- och bråktal och se sambandet mellan hela och delar.
 • Välja räknesätt och lösa matematiska problem samt kunna förklara hur du gjort. 

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma din förmåga att lösa problemtal. Detta kommer vi att göra genom att titta på vilka strategier du använder för att komma fram till hur uppgiften ska lösas,hur du räknar ut det och hur du kan förklara vad du gjort.
Vi kommer att titta på de uppgifter du har löst enskilt och tillsammans med en kompis.

Under det praktiska arbetet med bråk- och decimaltal och i arbetet med uppgifter kommer vi att bedöma din förmåga att:
- använda de fyra räknesätten när du räknar med decimaltal
- storleksordna och jämföra bråk- och decimaltal
-rita bilder och placera bråk- och decimaltal på en tallinje
- förklara och använda begereppen hela, tiondelar och hundradelar

Undervisning och arbetsformer

Vi ska i praktiska övningar träna på vad begreppen i ett bråk- och decimaltal står för.( positionssystemet)
Vi kommer att:
- Ta tiden när vi gör olika aktiviteter som  tex. pussla,springa runt skolgården osv. Jämföra varandras tider och räkna ut skillnaden.
-Mäta olika sträckor i meter,decimeter och centimeter och omvandla till decimaltal.
- Handla och växla pengar.
- Lägga, jämföra och storleksordna decimaltal med tiobassystemet.
- Dela upp föremål, rita bilder och visa praktiskt bråktal 

Vi ska addera,subtrahera,multiplicera och dividera enkla decimaltal och  lära oss skriftliga räknemetoder för hur man gör det.Vi kommer att arbeta med stenciler och arbetsuppgifter kopplade till vår vardag. Du kommer att få jobba enskilt och i olika grupper.
Vi ska i gemensamma samtal prata om strategier för problemlösning och du ska få träna dig på att använda olika metoder när du löser matematiska problem.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6