👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap med fokus på politik

Skapad 2018-04-23 14:52 i Östra Stenhagenskolan Uppsala
Grundskola F – 9 Samhällskunskap
Vi kommer att arbeta med politik under en period.

Innehåll

Konkretisering av kunskapskraven 

Det här förväntas du ha lärt dig när vi avslutar detta arbetsområde

 • Vad menas med att ett land är en demokrati/diktatur?
 • Vad menas med att någon har makt och vilka har stor makt i Sverige?
 • Hur kan du påverka samhället och hur påverkar samhället dig?
 • Vad är det för skillnad mellan riksdag och regering? 
 • Vilka beslut tas i Sveriges riksdag och i kommuner, i skolan och hemma? 
 • Varför finns det politiska partier och varför samarbetar de med varandra? 

 

Undervisning och bedömning 

Vi kommer att läsa ur läroboken "upptäck samhälle". Vi kommer att diskutera det vi läser, reda ut och förklara olika begrepp. Vi kommer sedan arbeta med häfte med diverse frågor. Utöver detta kommer vi även följa serien "Dröm om demokrati" som finns på urskola.se. 

Du kommer i slutet att bedöma efter hur mycket du har deltagit i klassrumsdiskussioner, arbetat under lektioner och även ett slutgiltigt läxförhör som är utformade efter ovanstående kunskapskrav. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6
 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
  Sh  7-9
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
  Sh  7-9