👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO, Biologi, årskurs 4, kapitel 7, "Vår och sommar"

Skapad 2018-04-23 15:04 i Laröds skola Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Biologi
Vi ska få veta vad som händer med naturen på våren och sommaren.

Innehåll

 

Elevens mål

 

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

-namnen på några vanliga blommor.

-namnen på några fåglar i din närhet.

-förklara vad pollinering är och ge exempel på pollinerare.

-förklara hur växterna får sin energi så att de kan växa.

-berätta hur en insekt utvecklas från ägg till färdig insekt.

 

Begrepp

 

allergi, antenn, arbetsbi, cell, drönare, fotosyntes, frövita, gödsel, hjärtblad, honung, larv, nektar, pistill, pollen, pollinering, puppa, saliv, spillning, ståndare, vaxkaka

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6