Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik & Programmera mera

Skapad 2018-04-23 15:13 i Snöstorpsskolan Halmstad
”Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om teknikens historiska utveckling för att de på så sätt bättre ska förstå dagens komplicerade tekniska företeelser och sammanhang och hur tekniken påverkat och påverkar samhällsutvecklingen.”
Grundskola 1 Matematik Teknik
Vi lever i en digitaliserad värld och för barn idag är den digitala världen självklar. För att förstå att det är en värld skapad av oss människor, och för att vi ska träna på att vara kritiska producenter och medvetna konsumenter, krävs kunskap om programmering. Vi kommer även arbeta med ämnet teknik utifrån vardagliga situationer, ämnen och lösningar. Experiment står på schemat!

Innehåll

Våra mål:

Du ska kunna:

 

 • kunna tolka enkla koder.
 • följa instruktioner.
 • berätta hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och kan förbättras.
 • kunna några enkla ord och begrepp för/om tekniska lösningar.

Vi kommer att:

 • göra enkla observationer.
 • experimentera.
 • programmera.
 • konstruera.
 • se filmer om teknik/programmering.
 • dokumentera.

Bedömning

För att uppnå "godtagbara kunskaper" ska du:

 • beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen.
 • visa att du kan föra enkla resonemang kring hur tekniska lösningar har förändrat samhället över tid.
 • visa delaktighet och engagemang under arbetspass/experiment/redovisning.

För att uppnå "mer än godtagbara kunskaper" ska du:

 • kunna ge några exempel på fördelar och nackdelar för hur tekniken förändrat vårt samhälle.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: