👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråktal

Skapad 2018-04-23 15:23 i Furulidsskolan Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 3 Matematik
Vi lär oss bilda bråktal och förstå relationen mellan delar av en hel och en hel.

Innehåll

Centralt innehåll:

 • att bilda bråktal
 • sambandet mellan bråkets bild och hur du skriver det
 • bråkets plats på tallinjen
 • att läsa bråk
 • att dela en del i hundra samt tio lika stora delar
 • att bygga grunden för decimaltalens viktiga begrepp tiondel och hundradel
 • en hel bildas av flera lika stora delar
 • att skriva bråktal
 • jämföra bråk med lika stor nämnare, med och utan bild
 • jämföra bråk med lika stor täljare, med eller utan bild
 • addition av bråk
 • subtraktion av bråk

Vi kommer öva din förmåga genom att:

 • arbete i matteboken Favorit.
 • gemensamma genomgångar
 • praktisk matematik
 • digitalt läromedel, 10 monkeys
 • arbete i par

Bedömning

 • Summativ diagnos
 • kontinuerlig lärarobservation under arbetet
 • laborativa övningar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3