👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri, Mäta

Skapad 2018-04-23 15:52 i Furulidsskolan Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 3 Matematik
Vi arbetar med att mäta och viktiga begrepp för ämnet

Innehåll

Centralt innehåll:

 • att använda linjal
 • mäta i centimeter
 • att kunna känna igen, rita och namnge punkter, linjer och sträckor
 • att förstå begreppet vinkel
 • att kunna dela in vinklar i spetsiga, trubbiga och räta vinklar

Vi kommer öva din förmåga genom att:

 • arbete i matteboken Favorit.
 • gemensamma genomgångar
 • praktisk matematik
 • digitalt läromedel, 10 monkeys
 • arbete i par eller grupp

Bedömning

 • Summativ diagnos
 • kontinuerlig lärarobservation under arbetet
 • laborativa uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3