👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyfiken på människokroppen

Skapad 2018-04-23 16:01 i Lendahlsskolan Alingsås
Nyfiken på människroppen
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Vad heter dina yttre kroppsdelar? Vad har man de olika kroppsdelarna till? Vad behöver kroppen för att må bra? Det ska vi ta reda på tillsammans!

Innehåll

Arbetsområde: Nyfiken på människokropp

Ämne: NO

 

 

Konkreta mål: Du ska efter avslutat arbetsområde ha utvecklat din förmåga att...
 • känna igen och kunna namnge olika kroppsdelar.
 • berätta vilken funktion olika kroppsdelar har.
 • diskutera vad som påverkar vår hälsa.
 
Bedömning: Jag kommer bedöma din förmåga att...
 • kunna namnge och placera ut några av våra viktigaste yttre organ på en tom mall av en kropp och...
 • skriftligt eller muntligt beskriva vilken uppgift dessa organ har.
 • muntligt kunna resonera om vad som påverkar vår hälsa.

 

 
Undervisning: För att du ska få möjlighet att lära dig allt detta kommer vi i undervisningen att...

 

Utgå från vad ni redan vet, era frågor och funderingar.

Läsa kortare faktatexter, se på faktafilmer och ha gemensamma genomgångar om kroppen.

Arbeta enskilt, i par och tillsammans kring olika skriftliga arbetsuppgifter.

Träna på att dokumentera (tankekarta, skriva, rita, samla kunskap)

Du kommer att få träna din förmåga att förstå och använda begrepp som hör till arbetsområdet. 

 

Vi funderar tillsammans på om det finns kroppsdelar som man kan klara sig utan och andra som man inte klarar sig utan. Vad har man egentligen de olika kroppsdelarna till?

Diskutera och samtala om vikten av att sova tillräckligt, äta bra kost, motionera och ha vänner för att må bra. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3

Matriser

NO
Nyfiken på människokroppen

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Resonera/Samtala
Deltar något i samtal kring kropp och hälsa.
Deltar delvis i samtal kring kropp och hälsa.
Deltar aktivt i samtal kring kropp och hälsa.
Fakta kroppsdelar och organ
Känner till några kroppsdelar och organ.
Känner till flera kroppsdelar och organ samt något om deras funktion.
Känner till många kroppsdelar och organ samt har god kännedom om deras funktion.