👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Källsortering

Skapad 2018-04-23 16:47 i Vildandens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
I förskolan ska barnen ges möjligheter att utveckla en förståelse för hur egna handlingar påverkar miljön samt lära sig sin delaktighet i naturens kretslopp.

Innehåll

Syftet med arbetet kring källsortering är att barnen ska få större kunskap om varför vi källsorterar, att de blir medvetna om vad händer med naturen när man slänger skräpp, blir engagerade ambassadörer hemma hos sig och sin familj, samt blir medvetana om att varje individ kan göra skillnader.

Målet är att barnen lär sig att inte skräppa ner, deltar aktivt i sopsortering och bidrar till ett mer hållbart samhälle.

 

Genom olika skapande aktiviteter får barnen möjligheter att fördjupa sin förståelse kring källsortering och återvinning.

 

Uppgifter

 • Sopsorteringsstation

 • Sopsorteringsbok

 • Miljöträd

 • Skräpplockardagar

Kopplingar till läroplanen

 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016