👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema vatten

Skapad 2018-04-23 17:08 i Okome skola Falkenberg
Grundskola F
Vi kommer under några veckor att arbeta med vatten på olika sätt. Du kommer att få möta vatten i olika former i både svenska, matte ,so och no.

Innehåll

Innehåll

Elevdel

 

Mål för arbetsområdet

- Du ska kunna beskriva vattnets kretslopp.

- Du ska kunna beskriva vattnets former fast, flytande, gas.

- Du ska kunna utföra enklare experiment.

- Du ska kunna dokumentera dina undersökningar och samtala om dem.

- Du ska kunna jämföra och uppskatta dl på förpackningar.

- Du ska kunna mäta volym i dl.

Bedömning

- Läraren kommer att bedöma din förmåga att beskriva vattnets kretslopp med hjälp av bilder.

- Läraren kommer bedöma din förmåga att beskriva vattnets former.

- Läraren kommer att bedöma din förmåga att utföra enklare experiment.

- Läraren kommer att bedöma din förmåga att dokumenter och samtala om undersökningar du gjort.

- Läraren kommer att bedöma din förmåga att jämföra och uppskatta volym.

- Läraren kommer att bedöma att du kan mäta volym i dl.

 

Undervisning

Vi kommer att titta på en film om vattnets kretslopp. Du kommer få läsa faktatexter.

Vi kommer tillsammans att göra en stor bild av vattnets kretslopp.

Vi kommer titta på vattnets olika former genom att göra experiment . Du kommer själv att få dokumentera dina undersökningar

genom ställa en hypotes, genomföra experimentet, redovisa resultatet och tillsammans med dina kompisar och läraren dra slutsatser.

Detta kommer vi bland annat att göra vid en gemensam vattendag på skolan i samarbete med VIVAB.

Du kommer praktiskt att få uppskatta, mäta och laborera med måtten dl och liter.

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar .
 • och slutsatser.
 • Ke
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • Ke
  Syfte använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället,
 • naturen och inuti människan.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
 • Ke   3
  Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
 • Ke   3
  Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Ke  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
 • Ke  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • Ke  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksfo