👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Die Schweiz - en multimodal presentation

Skapad 2018-04-23 18:25 i Stavby skola Uppsala
grupparbete om aktuell tysk musik
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
I två veckor får du nu fördjupa dig i ett valfritt ämne som beträffar landet Schweiz!

Innehåll

Undervisningsmål

Målet med undervisningen är att du ska:

 • ta reda på fakta om ett ämne som är typisk för Schweiz.
 • göra en multimodal presentation av ämnet (se uppgift)
 • visa presentationen och berätta fritt om ditt ämne
 • bli bättre på att använda hjälpmedel för att  förstå och göra dig förstådd, t.ex. ordbok.

Bedömning

Bedömningen utgår från hur väl du redovisar muntligt och kan använda din presentation som underlag.

Arbetssätt

1. Faktainsamling: Använd läromedlet. Källor från nätet måste vara på tyska.

2. Gör en multimodal presentation, där bilden är viktigast. Text används som stöd och andra presentationssätt som t ex ljud och film kan vara med för att ge ytterligare exempel

3. Redovisning: Du använder din presentation för att berätta fritt på tyska om det ämne du har valt. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2

Matriser

M2
Die Schweiz

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Aspekt 1
Muntlig redovisning
Du kan ännu inte prata så att en tysktalande person skulle förstå.
Du talar mycket kortfattat och enkelt men begripligt med enstaka ord och fraser.
Du talar enkelt och relativt tydligt och försöker använda några längre meningar.
Du talar tydligt och använder längre meningar.
Ny aspekt
Skriva (texten du skriver utan hjälpmedel)
Du kan ännu inte skriva så att en tysktalande person skulle förstå.
Du skriver med mycket korta och enkla meningar. Du skriver inte grammatiskt korrekt.
Du skriver med korta och enkla meningar och försöker använda dina grammatiska kunskaper.
Du försöker bygga ut din text med lite längre meningar. Du försöker använda dina grammatiska kunskaper.
Ny aspekt
Strategier
Du vet inte vad du ska göra när du har glömt bort vad du ska säga eller du pratar på svenska eller engelska.
Du försöker använda en strategi när du har glömt bort vad du ska säga, t.ex. att förklara ordet du har glömt på tyska, använda en synonym eller slå upp i en ordbok och lyckas ibland.
Du försöker använda en strategi och lyckas oftast. Du använder ordbok innan du frågar läraren och lyckas ofta slå upp rätt ord.
Du använder någon strategi för att komma på vad du ska säga. Du använder ordboken som en naturlig del av skrivandet.
Ny aspekt
Tala
Du kan ännu inte tala så att en tysktalande person skulle förstå.
Du talar i mycket korta och enkla meningar. Det du säger är inte grammatiskt korrekt.
Du talar i korta och enkla meningar och försöker använda dina grammatiska kunskaper.
Du försöker använda ditt språk för att förklara och illustrera. Du försöker använda dina grammatiska kunskaper, och det blir ofta rätt.
Ny aspekt
Realia
Du kan ännu inte presentera något som är typiskt för Schweiz och samtidigt jämföra med hur det är i Sverige.
Du kan diskutera mycket kortfattat något faktum om Schweiz och dra någon jämförelse med hur det är i Sverige.
Du kan diskutera ganska fritt och med några detaljer något faktum om Schweiz och dra några enstaka jämförelser med hur det är i Sverige.
Du kan diskutera ganska fritt och med detaljer något faktum om Schweiz och dra flera jämförelser med hur det är i Sverige.