👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi / kroppen åk 4-6

Skapad 2018-04-23 19:12 i Fuxernaskolan F-6 Lilla Edet
Lära sig människans organsystem. Vad organens heter, vilket utseende de har, var de sitter i kroppen, vilken funktion organen har och hur olika organ samverkar med varandra.
Grundskola 4 – 5 Biologi
I det här arbetsområdet kommer vi att jobba med kroppens olika delar, bl.a skelettet, musklerna och våra inre organ. Vi kommer även att fundera på hur vi ska göra för att vi ska må bra och hålla oss friska.

Innehåll

CENTRALT INNEHÅLL

KONKRETA MÅL

 • Lära sig namn och funktion på människans organ.
 • Vart de olika organen sitter i kroppen.
 • Hur olika organ "samarbetar" med varandra.
 • Kunna genomföra ett enkelt försök och använda materialet på ett ändamålsenligt sätt.
 • Kunna dokumentera och utvärdera enkla försök.
 • Veta vad hälsa är och hur kroppen påverkas av den (sömn, kost, motion).

ARBETSPROCESS

 • Film
 • Läsa fakta tillsammans och enskilt.
 • Jobba med frågor kopplat till de fakta vi läst.
 • Försök (planering, dokumentation och utvärdering)
 • Visa vad du har lärt dig genom att skriva en egen faktatext.
 • Prov

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6

Matriser

Bi
Bedömningsmatris

Människans organ

Du har grundläggande kunskaper
Du har goda kunskaper
Du har mycket goda kunskaper
Diskussion och reflektion
Eleven kan till viss del föra diskussionen framåt. Kan beskriva, ge exempel och föra enkla resonemang.
Eleven kan föra diskussionerna framåt. Kan förklara och koppla ihop delar till helheter och föra utvecklade resonemang.
Eleven kan föra diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Kan förklara och generalisera och föra välutvecklade resonemang.
Undersökningar
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån en given instruktion.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån en given instruktion.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån en given instruktion.
Gör enkla dokumentationer i text och bild.
Gör utvecklade dokumentationer i text och bild.
Gör välutvecklade dokumentationer i text och bild.
Begrepp och resonemang
Eleven har grundläggande kunskaper inom området människans organ.
Eleven har goda kunskaper inom området människans organ.
Eleven har mycket goda kunskaper inom området människans organ.