👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världens bästa berättelser

Skapad 2018-04-23 20:01 i Liljansskolan Falun
Grundskola 5 – 6 Svenska
I radioserien Världens bästa berättelser får lyssnaren möta dramatiseringar av texter och berättelser från vitt skilda tider och platser. Som seriens titel anger så är urvalet gjort med en önskan om att lyfta fram berättelser från många olika kulturer, platser och tider. Det är berättelser som har funnits och finns i en mängd olika versioner. För vad, om inte en stark berättelse i ny tappning, är det som förenar animeserien Dragon Ball och Disneyfilmen Mulan?

Innehåll

Vi kommer att lyssna på UR:s Världens bästa berättelser och arbeta utifrån de olika berättelserna. 

Vi kommer i undervisningen möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen.

Vi kommer att lära oss och utveckla kunskaper om olika former av sakprosa. I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande kommer eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.” 

Till varje avsnitt i serien finns frågor och uppgifter kopplade till innehåll, form och karaktärer. Dramatiseringarna i serien skiljer sig åt och för den som lyssnar på flera kan det vara spännande att prata om hur producenten ibland har valt att placera en myt eller gammal folksaga i en nutida inramning.

 

Arbetssätt 

Vi kommer innan och efter lyssnandet samtala och diskutera hur sagorna / berättelserna är uppbyggda

Vi kommer reflektera och associera fritt 

Vi kommer att diskutera och lära oss om olika genrer. 

Vi kommer att dramatisera 

Vi kommer även koppla dessa sagor till Bildämnet 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
    Sv  4-6
  • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
    Sv  4-6
  • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
    Sv  4-6