👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet

Skapad 2018-04-23 20:49 i Noltorpsskolan Alingsås
Grundskola 4 – 6 Fysik Teknik
För oss är det självklart att om man slår på strömbrytaren så lyser lampan i köket och om man laddat sin telefon så kan man använda den var som helst. Men hur fungerar det egentligen? Vad har en atom med elektricitet att göra? Varför leder vissa ämnen ström och inte andra. Du kommer att få svar på många frågor och du får pröva olika kopplingar.

Innehåll

Konkreta mål

Mål med denna kurs är:

 • du ska kunna förklara vad ström är
 • du ska förstå att vissa ämnen leder ström och andra inte samt kunna ge exempel på ledare respektive isolatorer;
 • du ska kunna förklara hur blixt-åsk oväder har med elektricitet att göra
 • du ska skapa en förståelse för begreppen: sluten krets, ström, spänning och resistans;
 • du ska lära dig hur man skyddar sig mot hög ström.
 • Vad är energi, energikällor.

Undervisning

 • genomgångar
 • diskussioner
 • läsa faktatexter
 • se film
 • arbeta laborativt
 • träna på att dokumentera undersökningar 
 • gruppdiskussioner

Bedömning:

för att nå målen kommer du att:

 1. medverka i genomgångar
 2. träna på att göra naturvetenskapliga undersökningar och dokumentera dem
 3. medverka i gruppdiskussioner

Jag kommer bedöma:

 • din förmåga att samtala om och diskutera frågor som rör kursen;
 • din förmåga att genomföra undersökningar och dokumentera dessa;
 • din förmåga att beskriva fysikaliska fenomen med hjälp av fysikaliska begrepp och dess samband.

Hur kommer jag att bedöma?

Hur väl du kan svara på frågorna:

Vad är ström?

Varför leder vissa ämnen ström och andra inte?

Hur fungerar statisk elektricitet?

Hur uppstår blixt- och åskoväder?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6

Matriser

Fy Tk
Bedömning i tema Elektricitet

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förmåga att reflektera, bearbeta information
Jag kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Jag kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Jag kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Undersöka och laborera
Jag gör enkla anteckningar av mina undersökningar i text och bild.
Jag gör utvecklade anteckningar av mina undersökningar i text och bild.
Jag gör välutvecklade anteckningar av mina undersökningar i text och bild.
Jag kan genomföra enkla undersökningar. I arbetet använder jag utrustning på ett rätt och säkert sätt.
Jag kan genomföra en laboration och är noggrann. I arbetet använder jag utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Jag tar ett stort ansvar i planeringen och genomförandet av laborationerna. I arbetet använder jag utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Begrepp
Jag har grundläggande kunskaper om elektricitetens begrepp och använder dem på ett enkelt sätt.
Jag har goda kunskaper om elektricitetens begrepp och använder dem i uppgifter.
Jag har mycket goda kunskaper om elektricitetens begrepp och använder dem på ett naturligt sätt i mina uppgifter.