👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska revolutionen

Skapad 2018-04-23 22:00 i Prins Wilhelmgymnasiet 1 Flen
Franska revolutionen är en av de mest omdiskuterade händelserna i den europeiska historien. I detta arbete kommer vi att titta närmare på de tänkbara orsakerna, vilka aktörer som låg bakom samt vilka följderna blev.
Grundskola 7 – 9 Historia
Franska revolutionen var det första stora upproret mot den gamla tidens makthavare i Europa. På den här tiden var Frankrike ett av världens mäktigaste länder. Så det som hände i Frankrike var viktigt.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Konkretiserade mål

I detta arbetsområde ska du träna din förmåga att:

 • föra resonemang kring orsakerna till den franska revolutionen ( te x. människors livsvillkor och nya idéer)
 • förklara hur revolutionen förändrade människors liv och samhället
 • visa kunskaper om viktiga personer och händelser, samt kunnna använda relevanta historiska begrepp
 • resonera kring revolutionens följder

Undervisning

Under arbetsområdet kommer vi att jobba med genomgångar, begreppsförklaringar, uppgifter i läroboken  och på Classroom.  

Arbetsområdet avslutas med ett skriftligt prov.

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • resonera kring orsaker och konsekvenser
 • hantera fakta och begrepp kring historiska skeenden och historiska gestalter
  samt förklara människors livsvillkor / livsförhållanden

Uppgifter

 • Skriftligt prov: Franska revolutionen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9