👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen, åk 2, v. 17-22

Skapad 2018-04-24 07:47 i Gärsnäs skola Simrishamn
Tema: Kroppen
Grundskola 2 NO (år 1-3) Biologi Svenska
Under detta tema kommer du lära dig mer om människokroppen. Vi ska jobba med kroppen och vår hälsa, vi ska lära oss om vad våra kroppsdelar heter och vad de är till för. Vi ska även lära oss om vad vi ska göra för att kroppen ska må bra på olika sätt. Slutligen ska vi också testa hur vi använder vår kropp i olika situationer.

Innehåll

Centralt innehåll

 • Betydelsen av mat sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.

 

Det här ska du lära dig:

 • Du ska kunna berätta om vår kropp, vad kroppsdelarna heter och vilken funktion de har.
 • Du ska kunna förklara och samtala om hälsa, vad som påverkar hur vi mår.
 • Du ska delta i övningar vi gör tillsammans.
 • Du ska såväl skriftligt som muntligt med text och bild redogöra för hur kroppen fungerar enskilt, i par, i grupp och i helklass.

 

Så här kommer vi att arbeta:

 • läsa faktatexter och titta på bilder om kroppen och prata om dessa.
 • göra bilder, i grupp, i par och enskilt som hjälper till att lära och förstå hur kroppen fungerar.
 • diskutera olika frågor om vad kroppen behöver för att må bra.
 • göra fysiska övningar.
 • titta på filmer om kroppen.
 • läsa skönlitteratur

  

Du kommer att få visa vad du lärt dig genom:

 • att muntligt berätta om det du lärt dig, enskilt, i par, i grupp och i helklass.
 • att rita bilder och skriva enkla faktatexter som visar sådant som du lärt dig om kroppens delar och våra sinnen.
 • att delta aktivt då vi pratar om olika frågor som rör vår hälsa.
 • att delta aktivt då vi gör olika fysiska övningar

Centrala begrepp:

Hjärta, hjärna, lungor, skelett, muskler, leder, tarmar, blod, nerver, stress, mage, magsäck, fingeravtryck, motion, hygien, matstrupe

 

Områden:

 • Skelettet, lederna och musklerna
 • Hud och hår
 • Lungorna
 • Hjärtat och blodet
 • Magen och tarmarna
 • Mat, sömn, hygien
 • Hjärnan

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  Bi  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  Bi  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  Bi   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  Bi   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3

Matriser

NO Sv Bi
Kroppen, åk 2, v. 17-22

Rubrik 1

Hållplats 1 (Till viss del)
Håll plats 2 (på väg)
Håll plats 3 (med säkerhet)
Kroppsdelar och organ
Du kan med stöd av pedagog namnge några kroppsdelar och organ.
Du namnger och berättar om några olika kroppsdelar och organ och deras placering i kroppen.
Du namnger och berättar om flera olika kroppsdelar och organ och kopplar ihop några av dem med vilken funktion de har.
Hälsa
Du kan med stöd av pedagog berätta om något som är viktigt för vår hälsa.
Du berättar om flera olika saker som är viktiga för vår hälsa.
Du berättar om flera olika saker som är viktiga för vår hälsa och motivera (förklarar) varför.