👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokprojekt utifrån romanen "Tusen gånger starkare"

Skapad 2018-04-24 08:27 i Vågbroskolan åk 4-9 Söderhamn
Under ett par veckor kommer vi att läsa, diskutera, reflektera och arbeta med skrivuppgifter som är kopplade till romanen "Kort Kjol".
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Under ett par veckor kommer vi att läsa, lyssna, diskutera, reflektera och arbeta med skrivuppgifter som är kopplade till boken "Tusen gånger starkare".

Innehåll

Undervisningens innehåll

Läsa och lyssna på boken "Tusen gånger starkare" av Christina Herrström.

Diskutera bokens innehåll i grupper och helklass.

Reflektera enskilt.

 

Centralt innehåll

Läsa och lyssna på "Tusen gånger starkare" av Christina Herrström.

Diskutera bokens innehåll enskilt skriftligt, muntligt i grupper och helklass.

Konkretisering av mål

Läsa och förstå innehållet i en skönlitterär bok, vilket du visar genom att diskutera och samtala i små och stora grupper, reflektera muntligt och skriftligt om t.ex personer, händelser, ord och begrepp.

Arbetssätt

Vi läser romanen tillsammans, arbetar skriftligt med frågor till texten, diskuterar i grupp och helklass samt avslutar med att skriva en romananalys. Jag ger kontinuerlig feedback på ditt arbete med frågorna till romanen, under de veckor som vi läser.

Uppgifter

 • Lyssna

 • Lyssna sidorna 118-166

 • "Tusen gånger starkare" Läslogg 1

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  SvA  7-9
 • Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  SvA  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  SvA  7-9

Matriser

Sv SvA
Matris i svenska, åk 7-9

Romananalys

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Åsikter och argument
Du har inte motiverat hur du har kommit fram till dina åsikter.
Du har enkla argument för hur du har kommit fram till dina åsikter.
Du har utvecklade argument för hur du har kommit fram till dina åsikter
Du har utvecklat dina argument genom att ta in egna och andras erfarenheter, förutom dina egna åsikter.
Resonemang
Du har ett resonemang som inte kan kopplas till ämnen, personer och händelser i boken.
Du har enkla och till viss del underbyggda resonemang kring ämnen, personer och händelser i boken.
Du har utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring ämnen, personer och händelser i boken.
Du har flera välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring ämnen, personer och händelser i boken.
Slutsats & perspektiv
Du har inga egna slutsatser.
Du har dragit egna slutsatser utifrån eget perspektiv.
Du har förankrat dina slutsatser utifrån egna erfarenheter, och har till viss del tagit in andras tänkande och tyckande.
Du har gjort en personlig analys där du även har tagit in andras tänkande och tyckande.

Språkligt innehåll

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Språk
Du kan med stöd skriva med enkel textbindning. Du kan med stöd anpassa ditt språk till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.