👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturhistoria: realismen & naturalismen

Skapad 2018-04-24 08:36 i Wallbergsskolan Grundskolor
Upplysningen och romantiken i litteraturen
Grundskola 8 Svenska
Realism och naturalism inom litteraturhistorien, vad var det? Klasskamp och lika rättigheter! Försköna verkligheten eller skriva precis som det var? Kvinnor, kan de! Hur syns dessa tankar i litteraturen som skrivs och hur påverkas litteraturen av sin samtid? Du kommer att under några veckor få lära dig om de två litterära epokerna realism och naturalism. Du får studera hur samhället såg ut och förändrades från 1860 till sekelskiftet 1900 och hur förändringarna påverkade litteraturen. Arbetet avslutas med ett prov och textanalys.

Innehåll

Ämnesmål till dig som elev. Efter avslutat arbete ska du:

 • veta när de litterära epokerna antiken, medeltiden, renässansen, upplysningenromantiken, realismen och  naturalismen var
 • känna till hur samhället förändrades från mitten av 1800-talet till ca 1900 och hur detta har påverkat litteraturen. 
 • kunna räkna upp typiska drag för epokerna realism och naturalism och känna igen dessa drag i texter
 • känna till några svenska författare och deras viktigaste verk: Henrik Ibsen, August Strindberg,  Victoria Bendictsson, Erik Axel Karlfeldt och Gustav Fröding + Fjodor Dostojevskij och Leo Tolstoy

Arbetsformer. I undervisningen kommer du att:

 • läsa om realismen 
 • se filmen Hej Litteraturen (realismen)
 • läsa texter skrivna a olika författare från den här tiden. Svenska direkt s. 210-224
 • veta vad olika författare skrev: exempel på verk och ämnen
 • jobba med frågor i bok/arbetshäften/filmer
 • delta i diskussioner

 Bedömning. Så här kan du visa vad du lärt dig:

 • genom att aktivt delta i lektionsarbetet (svara på frågor och delta i diskussioner)
 • skriva ett prov: se mål, anteckningar + Svenska direkt s. 130-147 (epoker)
 • analysera texter från den här tiden (bokutdrag/texter och dikter)

Provdatum: torsdagen den 31 maj

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Mål litteraturhistoria realism och naturalism

Kunskapskrav för betyget i slutet av årskurs 9

Vad menar läroplanen?
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Läsförståelse
Du kan förklara samband mellan texter, författare och epokerna realism och naturalism
Genom att göra **enkla** sammanfattningar av olika texters innehåll med **enkla** kopplingar till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven **grundläggande** läsförståelse.
Genom att göra **utvecklade** sammanfattningar av olika texters innehåll med **relativt god** koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven **god** läsförståelse.
Genom att göra **välutvecklade** sammanfattningar av olika texters innehåll med **goda** kopplingar till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven **mycket god** läsförståelse.
Tolka & resonera om budskap
Du kan förklara budskap, vad författaren vill säga, i olika texter.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, tolka olika livsfrågor och omvärldsfrågor genom att föra **enkla och till till viss del underbyggda** resonemang om budskap som är tydligt framträdande** i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka olika livsfrågor och omvärldsfrågor genom att föra **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang om budskap **som kan läsas mellan raderna** i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka olika livsfrågor och omvärldsfrågor genom att föra **välutvecklade och väl** underbyggda resonemang om budskap som är **tydligt framträdande ** i olika verk.
Verket & upphovsmannen
Du kan koppla olika verk till rätt författare genom att känna till typiska drag, karaktärer och budskap som författaren vill föra fram.
Eleven kan också föra **enkla** resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan också föra **utvecklade* resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. i
Eleven kan också föra **välutvecklade och nyanserade** resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Historiska & kulturella sammanhang
Du kan förklara samband mellan verk och perioden som författaren verkade i, t ex typiska drag som finns i texten och som hör i hop med perioden.
Eleven drar då **till viss del ** underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då **relativt väl ** underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då **väl** underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.