👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English around the world - oral presentation in mixed groups

Skapad 2018-04-24 09:05 i Forssaklackskolan Borlänge
Grundskola 8 – 9 Engelska
What do you know about India or Zambia? What can you learn about an English speaking country and then sharing the information with others in a group? What can you learn yourself from the other students' presentations? You will be assigned an English speaking country from your textbook to work with. You use information from the book, added with some more information/facts that you find in other books or from the internet, and then you do a presentation in a small group. In this group you will also listen to presentations of other countries. After the presentations, you will have a discussion about different subjects.

Innehåll

 

You are going to make an oral presentation in a small group, about an Englih speaking country, give your own thoughts about it and compare to what it's like in Sweden. Your presentation will be recorded on an iPad.

 

1. You'll get the name of a country from your teacher.

2. During the first lessons: Read in your textbook the pages about "your" country and choose which information you want to use in your presentation. You can also take information from other books and search on the internet. 

3. Make sure that you give your own thoughts about the country. You also compare some things to what it's like in Sweden. 

4. Assemble your facts into a presentation. Make sure that you don't read from a text, by only writing down headlines or key words as help to your presentation.

5. When all presentations are finished, you will get some questions to talk more freely about. Make sure you are a part of the discussion, by giving information of your own och commenting what other people in the group say.

6. All presentations, and the discussion afterwards, will be recorded on an iPad.

 

Remember:

- Only use material that is okay to use. You find a lot in your textbook.

- Use your own words.

- Use reliable sources.

- Use your time wisely. Don't spend too many lessons just finding facts but make sure you write down information you want to use.

Matriser

En
Information about an English speaking country

Muntlig presentation i engelska
Du är inte där ännu...
E
C
A
Stoff, underlag för din presentation
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
Du kan inte välja texter från olika medier för att använda i din egen produktion.
Du kan välja texter samt med viss relevans använda innehållet i din egen produktion,
Du kan välja texter från olika medier samt på ett relevant sätt använda materialet i din egen produktion.
Du kan välja texter från olika medier och på ett relevant och effektivt sätt använda innehållet i din egen produktion.
Lässtrategi, läsförståelse
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
Du har ingen strategi för läsning och kan inte tillgodogöra dig innehållet i olika texter.
För att underlätta din förståelse av innehållet i olika texter kan du välja och använda dig av någon strategi för läsning.
För att under lätta din förståelse av innehållet i texterna kan du i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för läsning.
För att under lätta din förståelse av innehållet i texterna kan du i viss utsträckning välja och använda dig av strategier för läsning.
Muntlig presentation, tydlighet, uttal, grammatik, talflyt
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
Du kan inte presentera ett innehåll så att man uppfattar det du talar om.
Du kan på ett enkelt, begripligt och relativt sammanhängande sätt formulera dig så att innehållet framgår.
Du kan på ett relativt varierat, relativt tydligt och relativt samman-hängande sätt formulera dig så att innehållet framgår. Du formulerar dig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Du kan på ett relativt varierat, tydligt och sammanhängande sätt formulera dig så att innehållet framgår. Du formulerar dig även med flyt och i viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Förtydliga, ändra felaktigt ordval/uttal till mer korrekt, beskriva mer i detalj
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
Du kan inte bearbeta eller förbättra din egen kommunikation för att förtydliga eller variera dig, så att innehållet blir begripligt.
För att förtydliga och variera din kommunikation, kan du bearbeta och göra enklare förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation, kan du bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation, kan du bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Jämföra något i det land du redovisar om med Sverige. Delge dina egna tankar och åsikter.
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
Du kan inte diskutera och jämföra situationen i Sverige med det engelskspråkiga land du har. Du kan inte ge egna tankar och åsikter, så att innehållet framgår tydligt.
Du kan översiktligt diskutera och jämföra situationen i Sverige med det engelskspråkiga land du har. Du gör enkla jämförelser och delger någon egen tanke.
Du kan utförligt diskutera och jämföra situationen i Sverige med det engelskspråkiga land du har. Du gör välutvecklade jämförelser och delger fler egna tankar.
Du kan utförligt och nyanserat diskutera och jämföra situationen i Sverige med det engelskspråkiga land du har. Du gör välutvecklade och nyanserade jämförelser och delger fler egna tankar.
Samtala, delaktighet i diskussion med andra
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
Du deltar inte alls eller väldigt lite i samtalet och du tillför inte egna tankar till diskussionen.
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till diskussions-frågorna. Du ger korta kommentarer till andras tankar och åsikter och du ger någon egen åsikt.
Du kan uttrycka dig tydligt, med visst flyt samt med viss anpassning till diskussions-frågorna. Du är mer delaktig i diskussionen och ger fler egna tankar och åsikter och du interagerar mer med andra.
Du kan uttrycka dig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till diskussions-frågorna. Du är mycket delaktig i diskussionen och ger många egna tankar och åsikter och du interagerar väl med de andra.
Hitta alternativa ord, ändra uttal, använda sig av gester, be om hjälp/stöd, ställa frågor
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
Du kan inte hitta och använda strategier som hjälper dig att deltaga i samtalet.
Du kan välja och använda dig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem och förbättrar din del i samtalet.
Du kan välja och använda dig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar din del i samtalet.
Du kan välja och använda dig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar din del i samtalet och för det framåt på ett fungerande sätt.