👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genreskrivande: Nyhetsartikel Romeo och Julia vt 2018

Skapad 2018-04-24 09:18 i Da Vinciskolan Ale
Eleverna skriver en krönika med koppling till romantiken (Frankensteins monster).
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vi ser filmen Romeo och Julia och därefter ska eleverna såsom en reporter skriva en nyhetsartikel om dramats avslutning. Hur är en tidningsartikel uppbyggd? Eleverna tränar reporterns objektivitet och artikelns krav på saklighet.

Innehåll

Undervisningens innehåll och uppgifter

Vi går igenom vad som är typiskt för nyhetsartikeln genom att titta på genomgångsfilmen på https://gleerupsportal.se (Sakprosatexter) och vi läser i Portal s.201-202.

En nyhetsartikel består av en huvudrubrik, en ingress, brödtext, mellanrubriker och bildtexter. Artikeln ska svara på frågorna: Vem var inblandad? Vad hände? Var hände det? När hände det? Hur hände det? Varför hände det? Svaren på de här sex frågorna bör man hitta i ingressen.

UPPGIFT:

Skriv en nyhetsartikel om dramats inledande bråk. Det är du som bestämmer vad som ska stå i tidningen utifrån ovanstående frågor. Filmen utspelar sig i storstadsmiljön omkring Verona Beach och du kan också förlägga handlingen där. Din artikel ska bestå av ca 300 ord och även innehålla en bild med bildtext.

 

Uppgifter

 • Nyhetsartikel Romeo och Julia

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Nyhetsartikel

E
C
A
Koppling till uppgiften
Du följer instruktionen och har skrivit en trovärdig nyhetsartikel. Texten fungerar i huvudsak som en nyhetsartikel.
Du följer instruktionen. Texten fungerar relativt väl som en nyhetsartikel.
Du följer instruktionen. Texten fungerar väl som en nyhetsartikel.
Innehåll
Du rapporterar och återger händelsen på ett enkelt sätt. Nyhetsartikeln besvarar frågorna vad, vem, när, var, hur, varför.
Du rapporterar och återger händelsen på ett utvecklat sätt. Nyhetsartikeln är skriven ur ett objektivt perspektiv och innehåller flera typiska drag för genren
Du rapporterar och återger händelsen på ett välutvecklat och nyanserat sätt. Du visar god genrekännedom och texten är väl anpassad till syfte och mottagare (t ex ger en komplett helhetsbild av händelsen, fångar läsaren). .
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Nyhetsartikeln har rubrik, ingress och brödtext. Texten är indelad i stycken.
Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar. Nyhetsartikeln har en genomtänkt struktur. Styckeindelningen är väl genomförd.
Texten är sammanhängande och välstrukturerad. Rubriken är väl genomtänkt. Ingressen ger en kärnfull sammanfattning av artikeln. Brödtexten är genomarbetad och strukturerad med det viktigaste först. Det finns en medveten avslutning.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt. Menings- byggnaden fungerar i huvudsak. Tempusbruket förstör inte förståelsen av nyhetsartikeln.
Ordvalet är varierat och passar en nyhetsartikel. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av nyhetsartikeln.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och lyfter nyhetsartikeln. Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.