👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk

Skapad 2018-04-24 09:28 i Svaleboskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
LPP Mall Svaleboskolan
Grundskola 4 – 6 Matematik
När ni har arbetat med detta kapitel kommer du kunna skriva * En halv med olika bråk. * Jämföra och storlekordna bråk. * Beräkna en viss del av ett antal. * Skriva bråk med tiondelar och hundradelar som ett decimaltal.

Innehåll

Ämnesspecifik förmåga 

Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. 

Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. 

Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. 

Centralt innehåll

Rationella tal och deras egenskaper. 

Positionssystemet för tal i decimalform. 

Tal i bråk - och decimalform och deras användning i vardagliga situationer. 

Begrepp/språkliga mål

Bråk, bråkplank, del av antal

Bedömning

Bedömningen kommer ske kontinuerligt med slutligt test i början av maj. 

Undervisning

Genomgång: Eleverna ska undervisas hur man kan jämföra bråk

 Övning: Eleverna får öva på att jämföra bråk.

 Genomgång: Hur en halv kan skrivas med olika bråk.

 Övning: Eleverna får öva på att skriva en halv med olika bråk.

 Genomgång: Eleverna undervisas i hur de kan använda sig av bråkplanket för att jämföra bråk.

 Övning: Eleverna får öva på att använda bråkplanket. 

Genomgång: Eleverna blir undervisade i hur de beräknar del av antal.

Övning: Eleverna får öva på att utföra beräkningar med del av antal.

Genomgång: Eleverna lär sig hur de omvandlar bråk till decimaltal.

 

Övning: Eleverna får öva sig på att omvandla bråk till decimaltal.