👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hantera källor inom religionsämnet

Skapad 2018-04-24 09:43 i Herrestadsskolan 4-6 Uddevalla
Hantera källor
Grundskola 6 Religionskunskap
Vi jobbar under några veckor med hur man söker information och hur man ska värdera den.

Innehåll

Undervisningen  ska syfta till att eleverna får ökad förståelse och kunskap om hur man söker information och hur man värderar den. Eleverna ska lära sig att vara källkritiska.

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
    Re

Matriser

Re
Religionskunskap år 4-6

Använda olika källor
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt...
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt...
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt...
Resonera kring källors användbarhet
...samt för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
...samt för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
...samt för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.