👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vt 2018 PP Historia - Medeltiden och Nya tiden

Skapad 2018-04-24 10:15 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Pedagogisk planering över ett arbetsområde i historia som sträcker sig från medeltiden till och med den Nya tiden.
Grundskola 7 Historia
Ett arbetsområde i historia som sträcker sig från medeltiden till och med den Nya tiden.

Innehåll

Pedagogisk planering VT 2018 Historia        

Lärarstudenter Fia Persson och Gustaf Svensson

VFU 4. Handledare Marie Bylund                   

Medeltiden 500-1500 & Nya tiden 1500-1700

 

Vad är syftet med detta arbetsområde?

·         Att du ska träna din förmåga att använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.

 

·         Att du ska använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

 

 

Vilka förmågor ska jag träna, visa och bedömas i?

 

·         Förmågan att förstå och använda centrala, historiska ord och begrepp när du talar, skriver, läser och lyssnar inom arbetsområdet.

 

Ex. En viktig orsak till att Martin Luther lyckades inleda reformationen mot katolska kyrkan och påven var nya tekniska hjälpmedel exempelvis boktryckarkonsten som gjorde att hans åsikter spreds i Europa. Martin Luther och hans anhängare kallades protestanter för dem protesterade mot kyrkan. De som ville bevara kyrkan som den var kallade katoliker

 

Förmågan att resonera om orsaker och konsekvenser på ett sätt där du visar dina kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och personer.

 

Ex. Columbus upptäckt av Västindien gjorde att européer upptäckte nya handelsvaror som lede till ökade handelsmöjligheter och ekonomisk expansion för Europas stormakter.

 

·         Förmågan att se och resonera om utvecklingslinjer från historien och in i vår tid. Dvs hur sådant som skedde då fortfarande påverkar hur vårt samhälle är nu.

Ex. Reformationen som skedde på 1500-talet har avspeglat sig idag genom att vi har två stora uppdelningar av den kristna tron i form av protestanter och katoliker.

 

 

 

 

Vilka frågor kommer arbetsområdet att fokusera på?

1.    Hur såg medeltidens feodalsamhälle ut?

2.    Hur var kyrkans särställning i Europa under medeltiden?

3.    Vilka olika samhällsgrupper stöter vi på under medeltiden?

4.    Vad är digerdöden?

5.    Vad innebar innebär Columbus upptäckt av Västindien?

6.    Vilka nya handelsvaror upptäcktes i samband med Columbus upptäckt?

7.    Vilka nya vetenskapliga framsteg gjordes under nya tiden

8.    Vad innebär Martin Luther och hans reformation för kristendomen?

9.    Vilka stater blev stormakter under nya tiden?

10.  Hur såg kungamakten ut under den nya tiden jämfört med den tidigare medeltiden?

11.  Varför bildades det ostindiska handelskompanierna?

12.  Vilka nya handelsvaror kunde européerna byta sig till i Kina och Indien?

13.  Vad innebar triangelhandeln för europeiska stormakter?

 

  

Vilka centrala ord och begrepp ska jag lära mig?

Se lista över centrala ord och begrepp som läggs i Classroom.

 

 

 

 

 

 

Tidsplan

 

Måndag/tisdag 70 minuter

tisdag

35 minuter

 

Onsdag

70 minuter

Fredag

70 minuter

V17

Introduktion hi område

 

Genomgång av medeltiden.

Hur såg samhället ut?

Medeltiden

Kyrkans och klostrens påverkan på medeltida samhället?

Studiedag

Läxa 80-91

Medeltiden

Befolkning växer och nya städer byggs.

Vad är digerdöden och vilka konsekvenser blev det för befolkningen?

V18

Lov

Lov

Nya tiden

Berättelsen om Columbus.

Nya tiden

Nya sätt att tänka.

Vilka vetenskapliga framsteg gjordes?

V19

Nya tiden

Vilka stater blir Starka i Europa?

Nya tiden

Vad fick världshandeln för konsekvenser i Europa och des invånare?

Nya tiden

Vad fick världshandeln för konsekvenser i Europa och dess invånare?

 

Introduktion av arbete.

Lov

V20

Examinations-uppgift nr 1

Enligt asp 1.

Intro av nästa examinations-

Uppgift med elevexempel.

Arbete med examinationsuppg.

Nr 2

Enligt asp 2 och 3

 Arbete med examinationsuppg.

Nr 2

Enligt asp 2 och 3

Inlämning av examintaionsupp-gift nr 2

 

 

 

Vilket arbetsmaterial kommer vi att använda?

Läroboken SO:s Historia 7 som delas ut första hi-lektionen. Finns också att lyssna på i inläsningstjänst som du når via skolportalen.

Texter, bilder och filmer som läggs i classroom efter arbetsområdets förlopp.

 

 

Hur kommer vi att arbeta?

Genomgångar och diskussioner ofta utifrån bilder, kartor och modeller.

Faktatexter

Filmer och Powerpoints.

Självständigt arbete

 

 

 

Vilka kunskapskrav och bedömningsunderlag gäller?

Kunskapskraven hittar du i bedömningsmatrisen.

Bedömningsunderlag är muntligt deltagande vid genomgångar och diskussioner samt visade förmågor och kunskaper vid test och andra bedömningsuppgifter som ges under arbetsprocessen.

 

 

 

Matriser

Hi
Vt -18 Bedömningsmatris Historia Medeltiden och Nya tiden

F
E
C
A
Förstå och använda historiska begrepp
När du talar, lyssnar, läser och skriver.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter kan du använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter kan du använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter kan du använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Faktakunskaper
Kunskaper om historiska livsvillkor, händelser och personer.
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Resonemang om orsaker och konsekvenser
Att resonera om orsaker och konsekvenser.
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.