👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Personlig bild med mönster

Skapad 2018-04-24 10:36 i LMH-enheten Uppsala
Vi gör bildmappar att samla våra arbeten i. På din bildmapp vill jag att du textar ditt namn med en stil som säger något om dig själv som person. På baksidan gör vi sedan Zentangle, mönster
Grundskola 7 Bild
A)Ett mönster är något som vi uppfattar som regelbundet och upprepande. Många av våra sinnen kan uppfatta mönster; vi kan HÖRA ett mönster i till exempel musik när refrängen återkommer på samma platser, vi kan KÄNNA ett mönster i till exempel en räfflad eller knottrig yta när vi rör vid den med fingrarna, och med ögonen kan vi SE olika former av upprepningar som bildar mönster - till exempel den fjälliga barken hos en gran eller det randiga mönstret på en tröja. B) I den här uppgiften kan du att få göra en pärm (bildmapp) som du ska förvara dina bilder i. På mappen baksida ska du göra ett eget mönster och på framsidan skriva ditt namn.

Innehåll

1. MÅL

1A. Vi kommer att arbeta emot följande förmågor i kursplanen:

 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • skapa bilder med  hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material

 

1B. Vi kommer att jobba emot följande mål i läroplanens del 1 & 2

 Lgr11     Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud,                                                      

 

 

1C. MÅLDIALOG. Vår (lärare och elevers) gemensamma tolkning av målen. Vad betyder det egentligen?

 

2 UNDERVISNING

2A. I det här arbetsområdet kommer du att få undervisning om:

 • Kombinationer av bild och text i eget bildskapande
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

 

2B. Förslag på arbetssätt:

 • Vi tittar på mönster tillsammans och pratar om deras olika strukturer och linjer.
  Vi går igenom olika typer av linjer och ger dem namn som exempelvis hårda, mjuka, vågiga, kantiga, vassa och böjda.

 • Vi tittar på olika typsnitt och tekniker att skapa djup i bilden

  DIN UPPGIFT är att följa instruktionerna för att skapa din personliga mapp. Sedan ska du med ett eget mönster dekorera mappen. Ditt namn ska synas på framsidan och det får gärna vara en del av mönstret.

  Först skissar/tecknar du en form för att upptäcka och utveckla din stil. Sen jobbar du formen och fyller mönster med tuschpennor.

  Material:

  • tuschpennor av olika färger och tjocklekar
  • skisspapper
  • A2-papper
   

 

2C. När vi är klara med arbetsområdet kommer du att ha utvecklat din förmåga att:

 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material.

 

2D. För att utveckla de förmågorna behöver du, när vi är klara med arbetsområdet, veta och känna till:

 • Hur man skapar djup i bilden
 • Hur du skapar ett mönster
 • Olika typer av typsnitt 

 

 

3. BEDÖMNING

3A. Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • Hur du skapar mönstret zintangle.
 • Hur du skapar framsidan med ditt namn, där du på båda sidorna skapar bilder med hantverksmässiga metoder.
 •  
 •  
 •  

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl

Matriser

Bl
Bedömningsmatris Bild år 7-9,

F
E
C
A
Presenterar bilder med VISS ANPASSNING till syfte och sammanhang.
Presenterar bilder med RELATIVT GOD ANPASSNING till syfte och sammanhang.
Presenterar bilder med GOD ANPASSNING till syfte och sammanhang.
Redskap för bildframställning
Kan kombinera former, färger och bildkompositioner på ett I HUVUDSAK FUNGERANDE sätt.
Kan kombinera former, färger och bildkompositioner på ett RELATIVT FUNGERANDE sätt
Kan kombinera former, färger och bildkompositioner på ett VÄL FUNGERANDE sätt.
Drivkraft
BIDRAR TILL ATT GÖRA VAL SOM LEDER arbetet FRAMÅT.
FORMULERA HANDLINGSALTERNATIV SOM MED NÅGON BEARBETNING LEDER arbetet FRAMÅT.
Kan FORMULERA OCH VÄLJER HANDLINGSALTERNATIV SOM LEDER arbetet FRAMÅT.