👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Enegatan: Hinduism och buddhism

Skapad 2018-04-24 10:47 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Arbetsområdet behandlar hinduism och buddhism, tänkt för åk 6.
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Under arbetsområdet lär vi oss om hur människor som tillhör religionerna hinduism och buddhism lever med och uttrycker sin religion och tro på olika sätt.

Innehåll

Kursplan i ämnet historia

Syftet med arbetsområdet/undervisningen är:
Se nedan, "Kopplingar till läroplanen" samt "Syfte".

 

Delar ur det centrala innehållet som fokuseras på under arbetsområdet är: 

Se nedan, "Centralt innehåll"

Arbetssätt och undervisning

Hur ska vi arbeta?

Vi har lärarledda genomgångar kring det centrala innehållet. Vi utgår från Puls Religion. Vi ser på filmer kopplade till arbetsområdet.

Du får i uppgift att fördjupa dig i antingen hinduism eller buddhism.
Sedan får du tillsammans med en klasskamrat som är expert på den andra religionen jämföra de båda religionerna. Ni utgår från frågor som ni får av läraren.

Visa vad du lärt dig

- Skriftligt prov efter avslutat arbetsområde.

- Arbete på lektionerna och hur du deltar i samtal och diskussioner om ämnet.

Tidsram

 

Bedömning

Se kunskapskraven (religionskunskap) för åk 6.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6