👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Writing + Improving

Skapad 2018-04-24 11:14 i Djurgårdsskolan Kristinehamn
Students will write a personal letter, first in response to an introductory letter from the teacher, then as a revised version to send to their international pen-pals.
Grundskola 7 – 9 Engelska
The students will write a letter and then improve their letter based on feedback.

Innehåll

 

Writing + Improving

 

This assignment consists of two different parts. In part one, you will write a letter. In part two, you will improve your text based on my feedback. Write your letter in a new Google document. You have two lessons to write your letter and one lesson to improve it based on my comments.

 

Part one

Communicating with Kenya

 

Read this letter from Kenya that was sent to your school’s website. Write a letter back to Maina and try to give as much information as possible. You can also write questions to Maina in your letter. Write as much as you can.

 

Dear Reader in Sweden,

 

I’m Maina Adongo from Kenya and I’m 13 years old. I’m so excited because I’m going to visit Sweden with my sports club at the beginning of December. It’s my first trip to Sweden and I know very little about your country. Then I found your school on the Internet! Perhaps you can write to me and tell me about some of the things I need to know so I can plan my trip.

 

I would like to know more about:

 

 • the weather in December
 • what clothes I will need
 • food I can eat
 • Swedish schools
 • things to see and do in your area/country in December (interesting places, sports, festivals)

 

I do hope you can help. If you would like to ask some questions about my country, please do! I’ll do my best to answer.

 

Best wishes,

Maina

Part two

 

In this part, you will improve your writing based on my comments. Mark your changes with yellow and parts you delete with red. Do not forget to share it with Anna or upload it in Classroom.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9

Matriser

En
Assessment criteria

F
E
D
C
B
A
Formulera sig i skrift
Eleven har inte uppnått kunskapskravet.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Formulerar sig anpassat
Eleven har inte uppnått kunskapskravet.
Eleven formulerar sig begripligt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Bearbeta & förbättra
Eleven har inte uppnått kunskapskravet.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Strategi för interaktion
Eleven har inte uppnått kunskapskravet.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Uttrycka sig skriftligt
Eleven har inte uppnått kunskapskravet.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.