👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Internet - hot eller möjligheter

Skapad 2018-04-24 11:57 i Påarps skola Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Vad finns det för för- och nackdelar med att vi mer och mer använder oss av olika sociala medier......

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska..

  • träna på din analysförmåga genom att beskriva fördelar och nackdelar med att vi mer och mer rör oss på sociala medier.
  • träna på att använda begrepp
  • träna på att beskriva ur olika perspektiv

 

Undervisningen

Så här ska vi arbeta...

  • Vi kommer att arbeta enligt en modell som kallas EPA. Det betyder att man funderar en tid själv och svarar på en frågeställning, för att sedan göra samma sak i par och grupp. Varje grupp kommer att redovisa det man kommit fram till inom gruppen på olika frågeställningar.
  • Vi kommer att se en film och diskutera denna.
  • Vi kommer att läsa olika faktatexter som behandlar ämnet.

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma på vilket sätt du....

  • använder begrepp
  • redogör för olika fördelar och nackdelar
  • förtydligar dina tankar och det du skriver i form av exempel fakta eller konsekvensbeskrivningar
  • problematiserar genom att byta perspektiv, vrida och vända på saker t.ex. å ena sidan men å andra sidan...

Matriser

Sh
SAMHÄLLSKUNSKAP

E
C
A
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.