👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samband och Förändring åk 8 Vt-2018

Skapad 2018-04-24 12:05 i Da Vinciskolan Ale
Grundskola 8 Matematik
Samband och Förändring

Innehåll

 Vi utvecklar Förmågorna:

Begrepp - Kunskap om begrepp och samband mellan begrepp

Metod - Val av metod och hur väl metoderna genomförs

Problemlösning - Hur väl problemet tolkas och löses. Val av strategi.

Resonemang - Föra ett resonemang. Kvalitet på slutsatser och analyser.

Kommunikation - Kvalitet på redovisning både muntligt och skriftligt, användning av matematiska uttrycksformer.

 

Vi kommer att arbeta med:

Lärarledda genomgångar, EPA - enskilt , par eller grupp, alla

Själv- och kamratbedömningar

Diskussioner i mindre och större grupper. 

Laborativa / Praktiska övningar så som exempelvis Grafpromenad.

 

Bedömningen sker både muntligt och skriftligt under lektionstid men även genom några formativa tester och ett mer summativt prov.

Resultatet  på begreppstest och kapiteltest visas skriftligt även här i UNIKUM ( se matriser nedan). Kapiteltesten är främst på metoderna som är aktuella i arbetsområdet.  Vi kommer att avsluta arbetsområdet med ett summativt större skriftligt prov där alla förmågor kan visas.

 

 

Elevernas visade kunskaper på detta arbetsområde kommer att presenteras i matrisen " Endast summativ bedömningsmatris" här i UNIKUM. Där kan man se på vilken nivå förmågorna visats i de olika arbetsområdena.

 

Övningar och innehåll:

Innehållet och övningarna är individuellt därför skriver vi endast de generella här:

Kap 4 sid 132-175

Begrepp sid 174

Slutprov v 20

 

Länkar Övningar :

Grunder procent: http://www.matteva.fi/procent/index.html

 

Genomgångar och filmer:

https://www.matteboken.se/

http://www.matematikbokenxyz.se/elever1/filmer1.html

 

 Filmer på olika språk:

http://www.webbmatte.se/

 

Begrepp på olika språk:

http://modersmal.skolverket.se/sites/svenska/index.php/164-uncategorised/1611-mattebegrepp

 

Matriser

Ma
Begreppstest Samband och Förändring kap 4 sid 166

Kontrollera
På begreppstestet hade du fel svar på detta begrepp. Titta på mina anteckningar i förhöret. I kolumnen bredvid finner du förslag på övningar
Rätt
På begreppstestet hade du rätt svar men känner du att du vill titta lite mer på begreppet finner förslag på övningar här i yttersta kolumnen.
Övningar:
Fakta, teori, exempel och övningar finner du på...
fråga 1
kap 4.1 Uppgifter på Baslägret: 1-5
fråga 2
kap 4.2 Uppgifter på Baslägret: 6-10
fråga 3
kap 4,3 uppgifter på Baslägret: 11-13
fråga 4
kap 4,4 Uppgifter på Baslägret: 14-16
fråga 5
kap 4,5 Uppgifter på Baslägret: 17-19
fråga 6
kap 4,6 Uppgifter på Baslägret: 20-22
fråga 7
kap 4,7 Uppgifter på Baslägret: 23-25
fråga 8
kap 4,7 Uppgifter på Baslägret: 23-25
fråga 9
kap 4,8 Uppgifter på Baslägret: 26-27

Ma
Kapiteltest Samband och Förändring kap 4 sid 167

Kontrollera
Har jag antecknat något på ditt förhör? Svar? Enheter? Visade beräkningar? Tydlighet? Kunde du metoden?
Rätt
På kapiteltesten hade du rätt på denna övning men ifall du vill öva på fler/liknande uppgifter så finner du förslag här på övningar i den yttersta kolumnenHar
Övningar
Fakta, teori, exempel och övningar finner du på...
fråga 1 a
Beräkning av andel. " Hur många procent?"
kap 4,1 Uppgifter på Baslägret: 1-5
fråga 2 a
Förändringsfaktor
kap 4,2 Uppgifter på Baslägret: 6-10
fråga 2 b
Beräkning av nytt pris efter procentuell prissänkning.
kap 4,2 Uppgifter på Baslägret: 6-10
fråga 3 a
Procent och ekvationer
kap 4,3 Uppgifter på Baslägret: 11-13
fråga 3 b
Procent och ekvationer
kap 4,3 Uppgifter på Baslägret: 11-13
fråga 4 a
Beräkna Procentenheter
kap 4,4 Uppgifter på Baslägret: 14-16
fråga 4 b
Beräkna " procent av procent"
kap 4,4 Uppgifter på Baslägret: 14-16
fråga 5
Markera koordinater i ett koordinatsystem.
kap 4,5 Uppgifter på Baslägret: 17-19
fråga 6
Skissa graf efter en text. Förhållande (exempelvis, snabbare, dyrare, längre mm)
kap 4,6 Uppgifter på Baslägret: 20-22
fråga 7 a
Tolka en graf - läsa av värden
kap 4,7 Uppgifter på Baslägret: 23-27
fråga 7 b
Tolka en graf - dra slutsatser
kap 4,7 Uppgifter på Baslägret: 23-27
fråga 7 c
Tolka en graf - uttrycka grafen/ sambandet med en formel
kap 4,7 Uppgifter på Baslägret: 23-27