👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De fem världsreligionerna

Skapad 2018-04-24 12:31 i Genarps skola Lunds för- och grundskolor
Världsreligionerna
Grundskola 9 Religionskunskap
I detta arbetsområde kommer vi att arbeta med världsreligionerna. Vi kommer att arbeta med judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism.

Innehåll

Syftet

 • att du ska få veta mer om hur människor inom olika religioner lever med och uttrycker sin tro.
 • att träna dig i att reflektera över olika livsfrågor
 • att öva på att se samband mellan olika religioner och samhällen.  

Arbetssätt

 • Genomgångar.
 • Läsning ur läroboken.
 • Grupp- och klassdiskussioner.
 • Filmklipp.

Bedömning

Du kommer få möjlighet att visa dina kunskaper i samtal och diskussioner

 

Tidsplanering

V.17: Judendomen: Abraham, Moses, Tanakh, Talmud, Davidsstjärnan, Menora, sabbat, kosher, tefilin, kippa, högtider

V.18: Kristendomen: Jesus liv, nattvard, korsfästelse, uppståndelse,

V.19: nya testamentet, treenigheten, ortodox, konfirmation, nattvard, högtider, protestantismen

V.20: Islam: Allah, muslim, Muhammed, Mekka, Koranen, de fem grundpelarna, sharia, haram, halal, historia, riter

V.21: Hinduism: AUM, återfödelse

V.22: Buddhism

V:23: Jämförelse mellan religionerna.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9

Matriser

Re
Världsregionerna kunskapsmatris

E
C
A
Faktakunskaper
Du har visat att du har grundläggande kunskaper om religionens historia, dess tro, urkunder och hur man uttrycker sin tro.
Du har visat att du har goda kunskaper om religionens historia, dess tro, urkunder och hur man uttrycker sin tro
Du har visat att du har mycket goda kunskaper om religionens historia, dess tro, urkunder och hur man uttrycker sin tro.
Förmåga att jämföra religioner
Du gör enkla och konkreta jämförelser mellan olika religioner och ger enkla förklaringar till dessa.
Du gör jämförelser mellan olika religioner och kan utvecklade förklaringar till dessa.
Du gör jämförelser mellan olika religioner och kan utvecklade förklaringar till dessa. Du kan också använda dig av olika perspektiv när du jämför för att ge en mer nyanserad bild.
Dra slutsatser och resonera
Dina resonemang kring en religiös identitet är till viss del underbyggda av relevant/lämplig fakta.
Dina resonemang kring en religiös identitet innehåller förklaringar och slutsatser som underbyggs med relevant fakta. Du förklarar hur delar hänger ihop och bildar helheter och mönster.
Dina resonemang och slutsatser kring religiös identitet är utvecklade och är väl underbyggda med relevant fakta. Du visar att du kan förklara hur delar hänger ihop och bildar helheter och mönster samt att du kan överföra detta till andra sammanhang.
Se samband
Du kan visa på enkla samband mellan religionen och de samhällen den finns i. Du beskriver detta genom att föra ett enklare resonemang kring detta.
Du kan visa på förhållandevis komplexa samband mellan religionen och de samhällen den finns i. Det gör du genom utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du kan visa på komplexa samband mellan religionen och de samhällen den finns i. Det gör du genom välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Källkritik
Du jämför de olika källorna och resonerar kring trovärdigheten på ett enkelt sätt genom att t ex förklara varifrån källan kommer.
Du jämför de olika källorna och för underbyggda resonemang kring relevans och trovärdighet.
Du jämför de olika källorna och för väl underbyggda resonemang kring relevans och trovärdighet.