👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljud

Skapad 2018-04-24 13:22 i Gamla Ytterby förskola Vaxholm Stad
Förskola
Som ett led i ljudprojektet, tilldela alla barn på Gläntan liknanade möjlighet till upplevelser, fördjupning och utforskande kring begreppet ljud.

Innehåll

Innehåll:

Vi tilldelar alla barn på Gläntan en fördjupad kunskap om ljud genom att de använder sina sinnen.

Vi använder oss av estetiska lärprocesser

Vi använder oss av digitala verktyg i utforskandet.

Mål:

- Alla barn ska ges möjlighet att utforska ljud med såväl digitala som analoga verktyg

Syfte:

För pedagogerna

- Att följa med på resan kring barnens utforskande kring begreppet ljud

För barnen

- Ge barnen möjlighet och utmaningar att undersöka och utforska begreppet ljud.

- Ge barnen språkliga begrepp som är kopplade till ljud

- Lyssna efter ljud, identifiera, urskilja och sortera ljud.

- Uttrycka sina tankar, idéer, hypoteser och känslor genom det verbala språket och genom olika estetiska uttryck kring ljud.

Aktiviteter:

Tankekarta- vad kan jag om ljud?

Barnen i Evas ljudprojekt får med stöd av bilder berätta vad de gjort på projektet för de andra på Gläntan

Lyssna till ljudet när vi tuggar vanligt och när vi håller för öronen

Möta ljud när vi skakar burkar med olika material i

Gå på ljudjakt på avdelningen

Göra ljud genom att koppla batteri och summer

Dokumentera det vi gjort genom att rita

 

Känna igen endast ljud utan hjälp av syn

Utforska ljud genom Makey makey

Gå på ljudjakt ute och spela in ljud vi möter

Se ljudvågor genom högtalare/ papper och salt.

UR om ljud-filmsnutt Tiggy testar

Experiment om ljudvågor - filmsnutt

Bedöma ljudstyrka genom att skapa ljudvågor med olika material såsom pappersmuggar, plastmuggar, glas, plåt. Sortera efter ljudstyrka.

Visa hur ljudvågor ser ut uppritat på papper och hur ordbilden ser ut.

Känna ljudvågor med kroppen - AC/DC

Vi talar om luft och ljud. Gör ljudvågor med armarna och vibrerar som trumhinnan.

Uppmärksamma resonans genom att använda en speldosa och placera den på olika underlag

Sjunga sång om ljudbegrepp såsom skälla, gala, råma, gnägga osv. Vi sjunger sången Klappa händerna och fokuserar på ljud.

Vi leker viskleken.

Identifiera ljud genom gröna ljudväskan

Bluebot för att koppla bild med rätt läte.

Vi avlutar med att fråga barnen. Vad har vi lärt oss om ljud?

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,
  Lpfö98 Rev. 2016