👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartläggning av elevers taluppfattning i förskoleklass

Skapad 2018-04-24 13:25 i Andersbergsskolan Halmstad
Grundskola F Matematik
Kartläggning görs med syftet att identifiera elever som är i behov av extra stöd vilket kan vara elever som visar vanliga missuppfattningar och/eller begreppsliga svårigheter.Samt för att identifiera elever som är i behov av extra utmaningar. Kartläggningen ger även underlag för att planera och följa upp undervisningen utifrån det som har identifierats på individ- och gruppnivå i testet.

Matriser

Ma
Kartläggning av elevers taluppfattning i förskoleklass

Klar
1. Subitisering
Eleven uppfattar 1,2,3,4,5 och 6 prickar i en blink utan att räkna dem
2. Talradens framåträkning
Eleven räknar till 31 utan att tveka
3. Talraden, framåträkning med start på annat tal än ett
Eleve räknar med säkerhet från 4 till 10 och från 8 till 13. Uppgiften bedöms korrekt om eleven räknar med start på det givna talet eller från efterföljande talet.
4. Talraden, bakåträkning/nedåträkning
Eleven räknar bakåt från 5 respektive 10 till 0
5. Sambandet räkneord och antal föremål i en bild
Eleven klara med säkerhet räkna 2, 4, 7 och 12 föremål
6. Sambandet uppräkning och kardinaltalsprincipen
Eleven ge dig rätt antal (3, 8 och 15) klossar. eleven förstår att varje föremål paras ihop med ett räkneord och att det sist uppräknade räkneordet anger det totala antalet som ränas.
7. Principen om godtycklig ordning
Vid den andra frågan avger eleven korrekt svar utan att på något sätt kontrollräkna.
8. Sambandet siffror och tal
Eleven läser av siffrorna 1, 3, 5, 6, 10 och 15 korrekt
9. Sambandet siffror och att rita antal
Eleven ritar korrekt antal streck för siffran 3, 6 och 10 utan att du har läst talet
10. Skriva och läsa siffror
Eleven kan skriva alla siffrorna mellan 0 och 9
11. Tals storleksordning inom talområdet 0-10
Eleven storleksordnar korrekt 2,3,5 5,6,8 5,7,9 0,7,10
12. Talets grannar
Eleven anger att 2, 5, 8 och 10 fattas utan att tveka eller räkna
13. Jämförelse av tals storlek
Eleven svarar rätt på samtliga fyra uppgifter 3 - 2 5 - 7 8 - 6 7 - 9
14. Jämförelse av antal i små mängder avseende begreppet flest
Eleven använder begreppet flest korrekt vid jämförelse av två och tre klossar samt för sju och åtta klossar
15. Uppskattning av antal föremål upptill 20 st
Eleven gör en rimlig uppskattning förutsatt att bilden visas under ett kort ögonblick Bild med 4 stjärnor: Vilket tal som helst mellan 3 och 5 Bild med 9 stjärnor: Vilket tal som helst mellan 6 och 15 Bild med 18 stjärnor: Vilket tal som helst mellan 12 och 30
16. Enkel addition med konkret material
Eleven svarar rätt antal klossar
17. Enkel subtraktion med konkret material
Eleven svara rätt antal klossar
18. Ordproblem. Enkel addition utan konkret material
Eleven svarar korrekt på tre ordproblem
19. Ordproblem. Enkel subtraktion utan konkret material
Eleven svarar korrekt på tre ordproblem
20. Elevens uppfattning och erfarenhet av tal i omvärlden
Eleven beskriver minst två av följande sammanhang -uppräkning av räkneramsa, som antal, som ordningstal, som räknetal, som beteckning t.ex. bilnummer och nummer på fotbollsspelare samt på något sätt beskriva att siffran används för att beteckna tal och nummer