👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik VT 18, kapitel 7 Enheter och skala

Skapad 2018-04-24 14:23 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Matte direkt Borgen 6b
Grundskola 6 Matematik
Enheter och skala Kapitel 7

Innehåll

Vi kommer arbeta med följande förmågor:

 • Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.
 • Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

Vi kommer arbeta med följande delar av det centrala innehållet:

 • Geometri

Det betyder att ni ska lära er:

 • Kunna använda olika enheter för vikt och volym
 • Kunna använda enheten ton för vikt
 • Förstå vad som menas med hastighet och kunna göra enkla beräkningar av hastighet
 • Förstå vad som menas med skala och kunna räkna med skala

För att göra det ska vi arbeta på olika sätt, t.ex:

 • Muntliga och skriftliga genomgångar
 • Undersökningar ur verkligt perspektiv
 • Övningar på smartboarden
 • Matematikboken
 • extra uppgifter
 • Bingel
 • EdQu

 

 

Så här kommer jag bedöma arbetet

 • Diagnos
 • Prov
 • Nationella prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Jag vet att du kan när:

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Kap 7
Eleven har kunskaper om enheter för vikt och volym. Kunna förstå vad som menas med hastighet och kunna göra beräkningar. Förstå vad som menas med skala kunna räkna med skala.
Eleven har goda kunskaper om enheter för vikt och volym. Kunna förstå vad som menas med hastighet och på ett bra sätt kunna göra beräkningar. Förstå vad som menas med skala kunna på ett bra sätt räkna med skala.
Eleven har mycket goda kunskaper om enheter för vikt och volym. Kunna förstå vad som menas med hastighet och på ett mycket bra sätt kunna göra beräkningar. Förstå vad som menas med skala kunna på ett mycket bra sätt räkna med skala.
Lösa problem med strategier & metoder
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Beskriva tillvägagångssätt & resonera om rimlighet
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Välja & använda matematiska metoder
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.