👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema mångfald

Skapad 2018-04-24 14:33 i Bräcke förskola Kungälv
Förskola
Vi upptäcker olika delar av världen som barnen är nyfikna på. Vi pratar om vad som är lika och olika mellan oss människor; länder och kulturer och även kön och familjer.

Innehåll

 

Vad?

Vi jobbar med mångfald. Vi människor är både lika, men också olika. Vi ser oss omkring i några av världens länder och vi kommer att prata om att familjer kan se olika ut. Vi ska också jobba med genus inom ramen för detta tema.

 

Varför?

För att det är något vi ska jobba med enligt läroplanen.

Hur?

Världen:

Vi planerar att jobba med temat under flera veckor under vårterminen. Vi börjar med att titta på olika länder (allra först kikar vi på Sverige). Några barn har rötter i andra länder, så det blir naturligt att lära sig mer om dessa länder. Andra barn har varit och rest i andra länder. Barnens intresse får vägleda. 

Först samlar vi alla barnen och gör en tankekarta. Vi tar reda på vad barnen redan vet och vad de vill veta om världen. Vi använder en jordglob och en världskarta för att visa hur världen ser ut. Övrigt material vi använder:

- böcker, både faktaböcker och bilderböcker

- Internet (fakta, bilder och filmer)

- Tecknade filmer (sagor) från Sverige och andra länder.

- Sånger på andra språk

- Om något barn vill ta med och visa något från landet de har rötter i så får de göra det.

Vi målar och klipper ut flaggor från länderna vi lär oss om.

 

Familjer:

Vi läser böcker om barn som bor i olika slags familjer, med två mammor, två pappor, en förälder och styvfamiljer. Vi pratar också om detta med barnen och att detta är vanligt. 

 

Genus

Även här läser vi böcker som handlar om att det är okej att inte följa de traditionella könsrollerna som pojke/ flicka och vi pratar om det. Vi uppmuntrar också att barnen leker med ” otraditionella” leksaker och att pojkar och flickor leker med varandra. 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
    Lpfö98 Rev. 2016
  • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
    Lpfö98 Rev. 2016
  • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
    Lpfö98 Rev. 2016