Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tekniken omkring oss

Skapad 2018-04-24 14:41 i Dalabergsskolan Uddevalla
Du ska få lära dig om teknik i vardagen
Grundskola 5 Teknik
Teknikundervisningen vt -20

Innehåll

Mål

När du har arbetat med det här området ska du:

Ha kunskap om att teknik är materiella föremål som vi uppfinner och utvecklar för att underlätta för oss i vardagen.

Känna till  hur några vanliga tekniska föremål fungerar.

Ha kunskap om att det är olika behov som styr vad vi använder för teknik samt utvecklingen av några tekniska föremål.

Lära dig om de sex enkla maskinerna

Hur ska vi arbeta?

Under arbetsområdets gång kommer du arbeta så här:

Självständigt arbete, arbete i par och grupp.

Du kommer delta i samtal och diskussioner. Du kommer även få läsa texter och arbeta med uppgifter utifrån de texter och diskussioner vi haft om teknik i vardagen.

Vi kommer slutligen se på filmer som följs upp av uppgifter som ska besvaras både enskilt, par och i grupp.

Hur ska du visa vad du kan?

Du ska göra dina uppgifter som du kan lämna in, delta i diskussionerna samt bedömningsmatris.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Tk
Tekniken omkring oss

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 4
Nivå 3
Förmågan att använda begrepp
Teknikområdets begrepp och uttrycksformer.
 • Tk  4-6
Du känner till några begrepp inom ämnet
Du kan kan använda några begrepp inom ämnet
Du kan använda dig av begreppen i olika sammanhang på ett korrekt sätt
Du förstår och kan använda begrepp i rätt sammanhang inom ämnet
Förmågan att förklara
Vad är teknik?
 • Tk  4-6
Du behöver mycket hjälp för att klara detta.
Du behöver lite hjälp för att klara detta .
Du kan redogöra för sammanhang själv samt visar förståelse genom att använda exempel i förklaringar
Du klarar att redogöra själv för detta
Förmågan att
Kunna ge exempel på för och nackdelar med olika tekniska lösningar
 • Tk  4-6
Du behöver mycket hjälp för att göra detta.
Du kan med lite hjälp förklara/redogöra för detta.
Du kan redogöra för sammanhang själv samt visar förståelse genom att använda exempel i förklaringar
Du klarar att redogöra själv för detta
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: