👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen åk.3

Skapad 2018-04-24 15:06 i Furulundsskolan Halmstad
Människokroppen, en fantastisk maskin.
Grundskola 3 Svenska som andraspråk NO (år 1-3) Svenska

Hur fungerar kroppen? Hur ska jag göra för att min kropp ska fungera och må så bra som möjligt? Det finns otaligt många spännande frågor om hur vår kropp fungerar. Vi ska lära oss mer om människans kropp och hur vi kan ta hand om den.

Innehåll

Syfte och centralt innehåll

Konkretisering av målen


 För dig innebär detta:
- Att du namnger några kroppsdelar, deras funktion och var de finns i kroppen.
- Att du namnger några av kroppens inre organ, deras funktion och var de finns i kroppen.

- Att du kan förklara vad kroppen behöver för att må bra, utvecklas och växa.
- Att du enkelt kan förklara matens väg genom kroppen.
- Att du deltar i diskussioner med egna reflektioner.

Undervisning

Vi kommer att arbeta med detta tema utifrån ett nyfiket perspektiv där vi kan ställa frågor och leta svar bla genom att delge varandra det vi redan vet och förstår om kroppen, leta fakta ur olika källor, som t.ex texter, filmer ev. intervjuer osv. För att förståelsen ska bli tydlig kommer vi även att arbeta på ett kreativt och skapande sätt .....

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

Ta ut relevant information ur en enkel faktatext.
 
Berätta och beskriva några olika organ i kroppen och deras betydelse och funktion.
 
Visa förståelse för vad kroppen behöver för att utvecklas och må bra.

Beskriva matens väg genom kroppen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  SvA  1-3
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3