👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på addition och subtraktion, 4B kap 6

Skapad 2018-04-24 16:00 i Racklöfska skolan Åre
Grundskola 4 Matematik
Kapitlet inleds med ett avsnitt om vårt talsystem där eleverna får arbeta med stora tal upp till 1000000. Det första avsnittet behandlar även tallinje, tals ordning och att storleksordna tal. Därefter handlar det om addition och subtraktion. Eleverna tränar att addera stora tal och att växla över en och flera nollor i subtraktion. Sist tränar eleverna på att redovisa hur de kommit fram till sina svar, att göra uträkningar med flera termer och att använda miniräknaren.

Innehåll

Vad kommer vi att arbeta med?

Taluppfattning, addition och subtraktion

Centrala innehållet:

  • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal vid huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer.

Mål för kapitlet:

Du kommer att utveckla kunskaper om

  • positionssystemet inom talområde 0-1000000
  • att addera och subtrahera tal inom talområdet 0-10000
  • att redovisa textuppgifter
  • att använda miniräknare

Hur kommer vi att arbeta?

Vi kommer att arbeta med problemlösning, begrepp, metoder, kommunikation och resonemang.

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar i klassrummet.

Vi kommer att arbeta i matteboken. Eleverna som lärresurser för varandra, för att samarbeta, stötta och lära av varandra.

Hur kommer vi att bedöma?

Formativ bedömning under arbetets gång, anpassning av undervisningen.

Självbedömning innan kapitlets början och efter. 

Till varje kapitel finns ett test. Där får eleverna visa sina kunskaper utifrån kapitlets innehåll och de matematiska förmågorna på olika nivå. v. 21 testar eleverna sina kunskaper.

Tid för området blir v. 19- 21.