👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa år 1 & 2

Skapad 2018-04-24 17:10 i Spekerödskolan Stenungsund
Idrott och hälsa år 1
Grundskola F – 1 Idrott och hälsa
Idrott: att röra på hela kroppen, prova på nya lekar och sporter och ha roligt tillsammans, både i idrottshallen och utomhus.

Innehåll

Centralt innehåll

Målet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga att:

 • leka, motionera och idrotta tillsammans med andra samt på egen hand.
 • prova på många olika slags aktiviteter.
 • samarbeta och respektera andra.
 • påverka din egen hälsa.

Undervisning och arbetssätt

Du kommer att:

 • delta i olika rörelselekar och idrotter.
 • använda olika redskap.
 • samarbeta med dina kompisar och följa spelets/lekens regler.
 • prova på att leka
 • röra dig till musik.
 • lyssna på genomgångar.

Detta skall bedömas

 Vi bedömer din förmåga att:

 • delta på idrotten i olika sporter och lekar.
 • samarbeta med kamraterna och göra ditt bästa.
 • röra dig till musik.
 • prova på att leka
 • lyssna vid genomgångarna.
 • diskutera hur hälsa och aktivitet påverkar din kropp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3