👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige under 1800- talet

Skapad 2018-04-24 18:14 i Prins Wilhelmgymnasiet 1 Flen
Du ska nu på egen hand läsa om svenskt 1800-tal; om hur Sverige gick från ett bondesamhälle till ett industriland, hur städerna växte och svält tvingade folk att flytta till Amerika. Nya idéer, nya uppfinningar och många nya problem. Det "långa 1800-talet" brukar man säga, och syftar då till ett århundrade av många och stora förändringar.
Grundskola 8 Historia
Du ska nu på egen hand läsa om svenskt 1800-tal; om hur Sverige gick från ett bondesamhälle till ett industriland, hur städerna växte och svält tvingade folk att flytta till Amerika. Nya idéer, nya uppfinningar och många nya problem. Det "långa 1800-talet" brukar man säga, och syftar då till ett århundrade av många och stora förändringar.

Innehåll

Kunskapskrav

Du ska visa att du har kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och könsroller i Sverige under 1800-talet.

Du ska visa det genom att föra resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor.  

Du ska visa att du kan använda historiska begrepp. 

Vad du ska göra:

Du ska på egen hand tillämpa den kunskap du fått om industrialisering och stora samhällsförändringar på Sverige under 1800-talet.

Kunskapen ska redovisas skriftligt som inlämningsuppgift i Classroom. 

I Classroom finns tre frågeställningar som ringar in de områden du ska redogöra för; orsakerna till den svenska industrialiseringen, emigrationens orsaker och förändrade förhållanden för kvinnor.
Uppgifter

  • Inlämningsuppgift: Industri och demokrati i Sverige