👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi åk 5

Skapad 2018-04-24 19:23 i Krusboda skola Tyresö
Vi kommer i åk 5 att bl.a. läsa om Norden, hållbar framtid samt lära oss olika geografiska begrepp. Vi utgår från boken PULS Geografi Norden.
Grundskola 4 – 6 Geografi
Vad kan vi använda kartor till? Hur ser naturen och livsmiljön ut i den delen av världen där Norden finns? Hur är det att bo och leva i de olika länderna i Norden? Vilka likheter och skillnader hittar vi mellan de nordiska länderna? Hur påverkas miljön av hur människorna väljer att leva?

Innehåll

 

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT...

du inom geografi ska lära dig om:

 • Hur jorden formas och förändras av naturen och människorna.
 • Hur naturen, samhället och människorna samspelar och påverkar varandra
 • Jordens olika naturresurser t.ex. vatten , odlingsmark, skogar m.m
 • Kartan och dess uppbyggnad.
 • Hur val i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
 • Centrala ord och begrepp som handlar om geografi.
 • Namn och läge på Nordens länder, orter, vatten och berg.

SÅ HÄR SKA VI ARBETA

Under höstterminen kommer vi att arbeta med följande områden: 

 • Jordklotet
 • Olika sorters kartor
 • Nordens länder
 • Hållbar framtid

För att träna förmågorna kommer vi att:

 • läsa och samtala utifrån PULS Geografi Norden, samt arbeta med uppgifter till
 • arbeta med geografiska ord och begrepp , t ex kust, slätt, jordglob, breddgrad, klimat, naturresurs
 • arbeta med jordgloben och olika sorters kartor
 • titta på serien Geografens testamente Norden
 • använda olika källor, t ex filmer, faktaböcker och Internet
 • arbeta i grupp med en presentation om något land i Norden

VI KOMMER BEDÖMA HUR (på vilket sätt) DU...

 • använder olika geografiska begrepp för att:
  - beskriva  hur naturen och människorna har format och förändrat livsmiljön i Norden
  - beskriva hur naturen, samhället och människorna i Norden samspelar och påverkar varandra
  - analysera och göra jämförelser mellan de nordiska ländernas natur, naturtillgångar och människornas livsvillkor
 • kan använda kartor och kan placera ut länder, orter, vatten och berg i Norden.
 • redogöra för hur val i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Uppgifter

 • Redovisning - Norden

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge