👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Miljö och återvinning

Skapad 2018-04-24 19:50 i Stenbergaskolan åk 4-9 Söderhamn
Vad händer med våra sopor när vi slänger dem? Kan man slänga alla sopor på samma ställe? Hur tar vi bäst hand om vår miljö och vår planet? Hur påverkar nedskräpningen vår miljö och djurlivet?
Grundskola 1 NO (år 1-3) SO (år 1-3)

Du kommer att få arbeta med olika material och lära dig hur man sorterar dem.
Du kommer att få lära dig vad som kan återvinnas och pantas.
Du kommer kunna berätta om varför det är bra att återvinna.
Du kommer att få kunskap om skräpets negativa inverkan på miljö och djurliv.

Innehåll

Förankring i läroplanen

Förmågor som undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla:

Innehåll

Centralt innehåll som kommer att behandlas under arbetet:

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer att ta del av pedagogiskt material från "Håll Sverige rent".

Vi kommer att sortera olika föremål och diskutera hur de kan återvinnas.

Vi kommer att diskutera varför det är bra/nödvändigt att återvinna.

Vi kommer att se på filmer om hur nedskräpning påverkar vår natur.

Vi kommer att jämföra nedbrytningstiden för olika föremål och diskutera om huruvida farliga ämnen finns kvar efter skräpet "försvunnit".

Vi kommer att göra flera fältstudier där vi kartlägger förekomsten av olika sorters skräp.

Vi kommer att delta i "Skräpplockardagarna".

Bedömning

Bedömning kommer att ske löpande. Vikt kommer att ligga på viljan att förstå och delta i diskussion och förmåga att följa med i resonemang. Att redogöra för egna åsikter och argumentera för sin ståndpunkt är önskvärt.

Uppgifter

 • Kunskapskrav

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  NO
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3

Matriser

NO SO
Återvinning

Grund
Utvecklat
Begreppslig förmåga
Du kan benämna olika material och ange egenskaper för material.
Du kan benämna olika material och ange egenskaper för något material.
Du kan benämna olika material och ange egenskaper för mer än ett material.
Reflekterande förmåga
Du kan förklara fördelarna med att återvinna material, t.ex plast.
Du kan på ett enkelt sätt resonera om hur och varför man återvinner ett material, t.ex plast.
Du kan på ett mer utvecklat sätt resonera om hur och varför man återvinner olika material.
Undersökande förmåga
Du följa en instruktion och genomföra en undersökning och skriva och rita om den.
Du kan med stöd av en pedagog följa en instruktion och genomföra en undersökning och skriva och / eller rita om den.
Du kan självständigt följa en instruktion och genomföra en undersökning och skriva och/ eller rita om den.

Grund
Utvecklat