👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

bruksföremål och skulptur i lera, åk 4-6, vt-18

Skapad 2018-04-24 20:13 i Morgongåva skola F-6 Heby
Kort information för pedagoger som söker efter pedagogiska planeringar.
Grundskola 4 – 6 Bild
Vad är ett bruksföremål? Vad är en skulptur? Hur kan vi skapa sådana i lera? Vad ska föremålen ha för funktion?

Innehåll

Syfte

lera
Att arbeta i formbara material som lera är viktigt för att öva upp sin förmåga att se hur ett föremål, eller bild, är uppbyggd. I arbetet med lera måste man ta hänsyn till föremålets alla sidor för att helheten ska bli så bra som möjligt. När man arbetar med lera får man också lära sig att det är viktigt att gå igenom alla arbetsmoment noggrant eftersom föremålet går sönder vid bränning om man hoppat över något steg. Eleven får också i arbetet med lera öva sig på att få fram ett uttryck och en funktion.

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl
  Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder,

 

 

Centralt innehåll/Ämnesinnehåll


Du ska lära dig:

- Att göra ett föremål i lera som kan användas som tummas eller ringlas

-Att göra ett föremål som kavlas och hur du ger det ett mönster

-Att göra en skulptur

- att glacera och bränna 

- Att planera ditt arbete och kunna använda redskapen.

-Att kunna berätta om vad och hur du har gjort. 

-nya viktiga begrepp lera, keramik, bränna, modelleringspinne, glasyr, slickers, kavla, ringla, tumma, bruksföremål och skulptur.

Centralt innehåll

 • Bl 4-6
  Bildframställning Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
 • Bl 4-6
  Redskap för bildframställning Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
 • Bl 4-6
  Redskap för bildframställning Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
 • Bl 4-6
  Redskap för bildframställning Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
 • Bl 4-6
  Bildanalys Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

 

 
 

Undervisning/Metoder:


Genomgång av materialet, hur en ska arbeta med lera.

Titta på inspirerande exempel

Skissarbete

Praktiskt övande

Bedömning och redovisning

muntlig redovisning av planeringen och resultat i grupp
diskussioner
praktiskt genomförande av uppgiften

Bedömning sker fortlöpande under arbetets gång genom formativ bedömning såväl muntligt som skriftligt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6