👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema vatten och hav

Skapad 2018-04-24 20:24 i Vallåsskolan Halmstad
Vi kommer att arbeta om vattnets egenskaper, miljöförstöring, näringskedjor, fakta om växter och djur i havet.
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Nu lär vi oss mer om vatten, och denna gång är det havet som står i fokus.

Innehåll

Mål med arbetet

 • Du ska kunna vattnets 3 olika former (flytande, fast och gas).Du ska kunna beskriva några experiment.
 • Du ska kunna läsa och förstå en enklare faktatext.
 • Du ska veta hur du kan vara rädd om vårt vatten.
 • Du ska kunna hur vattnets kretslopp fungerar.
 • Du ska med enkla ord kunna berätta om fördelningen av hav och land på jorden, och om fördelningen av salt- och sötvatten.
 • Du ska kunna berätta om djurlivet i havet.
 • Du ska känna till hur nedskräpningen av våra hav påverkar djurliv och växtlighet.
 •  
 • Förmågor som tränas:

  Kommunikativ förmåga: formulera faktatexter

  Begreppslig förmåga: använda begrepp inom ämnesområdet

  Analysförmåga: jämföra likheter och skillnader

 

 

Undervisningen

Du ska:

 • få göra studiebesök vid havet.
 • lära dig olika begrepp kopplade till vatten och hav.
 • få läsa och skriva faktatexter om djur och växter i havet
 • få se olika filmer om vatten.
 • tillsammans diskutera om vad man kan göra för att vara rädd om vårt vatten.
 • med bilder, filmer och texter få veta hur vattnets kretslopp fungerar, och själv rita en enkel modell för detta.

Bedömning

Du ska få visa

 •  att du kan läsa och förstå en enkel faktatext.
 •  att du kan rita och förklara vattnets kretslopp.
 •  att du kan göra enkla experiment och berätta om dem.
 •  att du vet hur du kan göra för att vara rädd om vårt vatten.
 • att du deltar aktivt i aktiviteter och uppgifter under vårt besök vid havet i slutet av vårt tema.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Bi  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  Bi  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  Bi  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  Bi  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  Bi  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  Bi  1-3