👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VT 18 Idrott&Hälsa - Orientering och Hälsa

Skapad 2018-04-24 21:02 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Grundskola 7 Idrott och hälsa
I detta projekt ska du lära dig mer om orientering och använda kartan för att ta dig fram i skogen. Du ska även få en större förståelse för vad en god och hållbara hälsa är. Där ska du träna dig i att föra resonemang kring faktorer som påverkar din hälsa.

Innehåll

Nu ska du få lära dig mer om Orientering, att kunna hitta och ta sig fram i skogen med hjälp av att läsa kartan. Du ska få en ökad kunskap och förståelse för kartans uppbyggnad och dess symboler och färger. Vi ska vistas mycket i skogen och läsa olika terränger och läsa och passa kartan.

Du ska få lära mer om hälsans betydelse för att du ska må bra och arbeta att få en kunskap vad som krävas för att du ska kunna skapa en god och livslång hälsa. Du kommer att få lyssna på en muntlig presentation och se olika filmklipp som diskuterar hälsofrågor. Slutuppgiften blir att du ska skriva en skriftlig reflektion kring faktorer som påverkar din hälsa. 

 

Syfte: Genom undervisningen i ämnet idrott & hälsa ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 • röra dig allsidigt i olika fysiska sammanhang
 • planera, praktisk genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil
 • genomföra och anpassa utevistelse och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer

 

Centralt innehåll:

Hälsa och livsstil - olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa

Friluftsliv och utevistelse - att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering

 

Arbetssätt:

Hälsa - muntlig presentation och diskussioner. filmklipp och länkar och olika casebeskrivningar.

Orientering - praktisk teori av kartan och desstecken/färger och orientering i skogen/kartpromenad

Bedömning:

din skriftliga reflektion kring hälsa och hur du resonera kring olika faktorer som påverkar din hälsa

din kartkunskap- hur du visa/förstår och använder  kartans tecken/färger när du orienterar

din säkerhet att göra effektiva och smarta vägval när du orienterar i skogen

 

Arbetsbeskrivning av din Hälsoreflektion

 1. Du ska läsa igenom ditt case Lisa/Pelle. När du läser igenom det ska du fundera och stryka under ord/meningar/påstående som handlar om hälsa.

 2. Du ska skriva en kort sammanfattning om vem Lisa/Pelle är och “trycka” på faktorer som är bra och faktorer som är mindre bra för Lisas/Pelles hälsa.

 3. Du ska sedan skriva en kort sammanfattning om vem du är och hur din hälsa ser ut. Vilka faktorer påverkar dig och din hälsa?

 4. Nu ska du göra en jämförelse mellan dig och Lisa/Pelle hälsa. Vad har ni gemensamt och vad skiljer Er åt?

 5. Nu ska du knyta ihop säcken och funder vad som krävs för att du ska ha en en god och livslång hälsa? Vilka faktorer påverkar just dig och hur påverkar det dig? Vilka konsekvenser får det för din hälsa?

Frågor till hjälp:Vad fyller träning/fysisk aktivitet för funktion i ditt liv? Vad är ditt bästa tips för någon som vill leva hälsosamt? Vad äter du för kost för att orka hela dagen? Hur tänker du kring hälsa och mat?

 1. Allt skriver du i str 12  max 2-3 sidor, och uppgiften lämnas in in i classroom. 9/5 inlämning för feedback och slutinlämning 16/5.

 

Använd följande rubriker i din inlämning

 • Sammanfattning av Lisa eller Pelle

 • Min Hälsa

 • Jämförelse mellan Pelle/Lisa och mig själv

 • Livslång och god hälsa 
Tips,,,,,,,

Lgr 11 Kunskapskraven - Tänk att du ska reflektera över hur olika faktorer påverkar din hälsa som rörelse och kost och andra faktorer.

 

Tänk att lämna inför feedback hjälper dig för att få besked åt vilket håll du är påväg men även förslag hur du ska utveckla dig vidare.

 

Dina resonemang ska vara underbyggda…… Tänk på att vända vrida på dina påståenden, förklara varför/därför.

 

Använd ord som

 • jag upplever/känner för att

 • konsekvenserna för mig blir

 • om jag jämför med

 • faktorer som påverkar mig
Dra dina resonemang i flera led

Ett led

Jag har en god hälsa för jag tränar tre gånger i veckan.

 

Två led

Jag har en god hälsa för jag tränar fotboll tre gånger i veckan. Under min fotbollsträning träffar jag kompisar och då blir jag glad och känner en större gemenskap.

 

Flera led

Jag har en god och hållbar hälsa för jag tränar fotboll på min fritid, 3 gånger i veckan. Vår fotbollsträning handlar både om uthållighet/konditionsträning och styrka. När jag tränar min uthållighet måste mitt hjärta arbeta mer med att syresätta min kropp, blodet pumpas runt i min kropp och ger musklerna syre vilket gör att jag kan springa längre. Om jag har en god kondition blir jag även piggare i skolan vilket gör att jag orkar lära mig mer. Vi har även en hel del styrketräning på fotbollsträningarna och om min kropp blir stark och bygger muskler orkar jag bära min kropp bättre, Jag kan utsätta mig för tuffare närkamper i matcherna men jag får också en bättre hållning som gör att jag sitter bättre i skolan, Jag känner mig starkare och då blir mitt självförtroende bättre.