👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den fantastiska kroppen

Skapad 2018-04-24 21:05 i Sundbornsskolan Falun
Ett arbetsområde som handlar om kroppen, våra sinnen och hälsa.
Grundskola 1 – 3 Svenska SO (år 1-3) NO (år 1-3)
Kroppen är en spännande maskin!Hur fungerar den egentligen? Hur kan vi känna olika smaker? Varför måste vi äta och vart tar maten vägen? Du kommer att få lära dig saker om din egen kropp, hur den fungerar och hur du på bästa sätt tar hand om den. Du kommer också att få göra experiment som handlar om din kropp och dina sinnen.

Innehåll

Till eleverna

Målet med arbetet är att:

 • prata om och benämna några av de viktigaste kroppsdelarna
 • få insikt kring olika kroppsdelars funktioner
 • känna till och kunna prata om våra sinnen
 • få förståelse för vad kroppen behöver för att må bra (vår hälsa)

Under arbetets gång kommer vi att:

 • titta på filmer
 • läsa faktatexter om kroppen
 • göra bilder, gemensamt och i grupp
 • diskutera i stor och liten grupp
 • göra fysiska övningar
 • göra olika experiment med våra sinnen


Du kommer redovisa ditt arbete genom:

 • att diskutera med klasskamrater
 • delta i experiment
 • att skriva ett gemensamt manus för att sedan göra en film
 • genom bild och samtal visa dina kunskaper om kroppsdelar och organ

 

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • namnge några kroppsdelar och hur de fungerar
 • namnge och berätta om våra sinnen
 • delta i experiment och förklara vad som händer
 • ge exempel på vad du kan göra för att din kropp ska må bra

 

Kopplingar till Lgr 11 och till kursplaner i ämnet / ämnena

Kunskapskrav i årskurs 3

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3

Matriser

NO Sv SO
Kroppen

osäker
på god väg
säker
Namnge några kroppsdelar och hur de fungerar.
Namnge och berätta om våra 5 sinnen.
Delta i experiment och förklara vad som händer.
Ge exempel på vad du kan göra för att din kropp ska må bra.