Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Produktion, handel och transport

Skapad 2018-04-24 21:13 i Hälsinggårdsskolan Falun
Grundskola 7 – 9 Geografi
I det här området kommer vi arbeta med produktion, handel och transport. Vi funderar på och lär oss om var olika varor produceras och konsumeras, hur det påverkar människors levnadsvillkor, varför industrier ligger där de ligger osv.

Innehåll

 

Områden

Produktion av varor och tjänster

Transporter och kommunikation

Handel

Näringslivet i utvecklingsländer

De stora frågorna 

 • På vilket sätt påverkar produktion och konsumtion människors levnadsmiljöer?
 • Varför ligger industrier där de ligger?
 • Vad krävs för att handel ska uppstå?
 • Vilka för-och nackdelar medför internationell handel?
 • Vilka förändringar av samhället har möjliggjort en ökande globalisering?
 • Hur skiljer sig fördelningen av arbetskraften åt mellan olika näringsgrenar, till exempel jordbruk, industri och service, om man jämför rika länder med fattiga länder?

Arbetssätt

Genomgångar. Enskilt arbete varvat med basgruppsarbete. Film.

Bedömning

Inlämningsuppgifter

Diskussioner

Skriftligt prov 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
  Ge  7-9

Matriser

Ge
Produktion, handel och transport

Grundläggande nivå
God nivå
Mycket god nivå
Geografiska mönster för varor och tjänster
Du kan undersöka var olika varor och tjänster produceras. Du beskriver enkla geografiska mönster av handel och kommunikation.Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och har förändrats över tid, och orsaker och konsekvenser av detta.
Du kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då förhållandevis komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hu desa mänster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Du kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hu desa mänster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Geografiska begrepp
Du kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Kartor, källor, teorier, metoder och tekniker
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt. Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak relativt väl fungerande sätt. Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Du kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt. Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: