Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MatteBorgen 5B Tal

Skapad 2018-04-24 21:59 i Västra Berga skola Helsingborg
I det här området kommer vi att arbeta med division, negativa tal och prioriteringsregler, vi kommer också att arbeta med likhetstecknets betydelse.
Grundskola 5 Matematik
I det här området kommer vi att arbeta med division, negativa tal och prioriteringsregler. Vi kommer också att arbeta med likhetstecknets betydelse.

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska få lära dig

 • att multiplikation och division går före addition och subtraktion i uppgifter som t.ex. 14 + 8 x 4
 • räkna division med minnessiffror
 • förstå vad som menas med negativa tal
 • jämföra och storleksordna negativa tal och positiva tal
 • byta ut frågetecknet mot rätt tal i t.ex. 10 - 5 = ? + 2

Så här kommer vi att arbeta

Du kommer att få:

 • genomgångar, både enskilda och i grupp
 • träna strategier
 • träna viktiga begrepp
 • prata och diskutera matematik och lösa matteproblem
 • arbeta i din mattebok 

Viktiga ord och begrepp:

 • prioriteringsregeln
 • rest
 • negativa tal
 • likhetstecknet

Bedömning

Jag kommer att bedöma hur du kan:

  • tillämpa prioriteringsregeln
  • räkna division med minnessiffra / rest
  • visa förståelse för negativa tal
  • storleksordna negativa och positiiva tal 
  • tillämpa likhetstecknet
  • avgöra rimlighet i dina uträkningar
  • följa och delta i diskussioner

 

Jag kommer också att bedöma hur aktiv du är under genomångar och lektioner.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: