Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Simsalabim kapitel 4: Fläckar, prickar och ränder

Skapad 2018-04-24 22:07 i Brattåsskolan Mölndals Stad
Kapitel 4 i "Simsalabim", där vi bland annat jobbar med att skriva faktatexter.
Grundskola 4 Svenska
Ni kommer i detta kapitel att lära er hur man skriver en faktatext och få välja ett djur att forska om. I samband med detta arbete kommer vi att lära oss om källkritik och hur man bör tänka när man söker information på nätet. Vi kommer att läsa om Akimbo som bor i Afrika och är med om spännande äventyr. Ni kommer att få träna vidare på att ställa frågor på texter och besvara frågor.

Ni kommer att lära er om hur man använder sig av styckeindelning i texter och så kommer ni att lära er mer om ordklassen verb.

Vi kommer även att bekanta oss med två nya lässtrategier, sökläsning och djupläsning.

 

Innehåll

Kunskapskrav

Lyssna

-Kunna förstå texters budskap

Läsa

-Kunna läsa skönlitteratur med flyt: Texter om djur

-Kunna använda lässtrategier: sök- och djupläsning

-Kunna kommentera texters innehåll

Skriva

-Kunna använda regler för språkriktighet: Verb

-Kunna använda regler för språkriktighet: styckesindelning

-Kunna skriva texter med tydligt innehåll: faktatexter

-Kunna sammanställa information och använda information

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: