Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivuppgift spanska åk 9. v 12-15

Skapad 2018-04-25 05:04 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola F Moderna språk - språkval
I det här arbetsområdet tränar du din skriftliga förmåga på spanska

Innehåll

Syfte: Utveckla din förmåga att uttrycka dig i skriftlig form på spanska

Innehåll:Vi arbetar med en skrivuppgift där du efter givna instruktioner får skriva ett brev i spanska. Efter avslutat skrivande får ni bearbeta texterna med hjälp av kamratrespons. 

Bedömning: arbetet kommer bedömas enligt kriterierna för skriftlig produktion på spanska. Se matris nedan!

Matriser

M2
Skriva spanska

Din skriftliga förmåga:

Behöver utvecklas
Bra
Bättre
Bäst
Uttrycka sig begripligt
Du förmedlar ett innehåll, dock inte alltid helt begripligt för en spansktalande. Ibland använder du inte spanska.
Du förmedlar ett innehåll på ett sådant sätt att en spansktalande förstår helheten utan större problem. Du använder bara spanska eller "spanskar till det" för att bli förstådd.
Du förmedlar ett innehåll och är tydlig, på ett sådant sätt att en spansktalande förstår helheten och vissa detaljer utan större problem. Du använder spanska.
Du förmedlar ett innehåll väl och har inga problem att göra dig förstådd på spanska. Du använder spanska med idiomatiska uttryck och ord och fraser som gör att du uttrycker dig som en spansktalande.
Bygga upp ett innehåll
Du uttrycker dig mycket enkelt och kortfattat om vardagliga ämnen.
Du uttrycker dig enkelt och kortfattat med visst sammanhang.
Du uttrycker dig med ett sammanhang och fördjupar innehållet något genom att t.ex. ta med detaljer.
Du uttrycker dig utförligt, tar upp helheter och detaljer.
Använda ord och uttryck.
Du väljer enkla ord utan variation.
Du väljer enkla ord med viss variation.
Du varierar ordvalet och använder uttryck som gör texten mer "spansk". Du använder ett fåtal sammanbindande ord.
Du har ett varierat ordval som visar på ett stort ordförråd. Du använder uttryck och binder samman meningar med en variation av sammanbindande ord.
Använda grammatik
Du gör grammatiska fel som förstör förståelsen
Du gör grammatiska fel som ibland förstör förståelsen.
Du gör vissa fel, som dock inte stör förståelsen.
Du gör få grammatsika fel.
Böja verben
Du glömmer att böja verben.
Du är medveten om tempusböjning, men gör ändå en hel del fel.
Du är medveten om tempusböjning, men gör vissa fel ibland.
Du klarar av att välja rätt tempus och person för det mesta.
Meningsbyggnad
Du gör korta meningar, som inte alltid är korrekta. T.ex kan dina meningar sakna verb, vilket påverkar begripligheten. Vem gör vad, när?
Du gör korta men oftast korrekta meningar.
Du kombinerar korta och långa meningar. Du binder samman satser.
Du varierar menings-byggnaden.
Börja en mening
Du startar dina meningar på liknande sätt, ofta med samma ord.
Du startar dina meningar på liknande sätt, t.ex. med subjektet.
Du börjar varierar sättet att starta meningarna, t.ex börjar du ibland med ett adverbial.
Du varierar sättet att starta meningarna.
Anpassa språket efter mottagare och situaiton och syfte
Du tar inte tillräcklig hänsyn till mottagare och situation. Du följer inte textens genre.
Du försöker ta hänsyn till mottagare och situation genom att försöka följa textens genre. I brev har du t.ex. något av följande, hälsningsfraser, datum och frågor.
.Du tar viss hänsyn till mottagare och situation genom att följa textens genre. I brev har du t.ex. hälsningsfraser, datum och frågor till mottagaren..
Du följer textens genre och tar hänsyn till mottagare och situation genom att t.ex. välja rätt tilltalsform samt ord och uttryck i rätt sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: