👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

undervisningsdokument tema: stapla upp din tid

Skapad 2018-04-25 07:09 i Nyhemsskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Matematik
När solen är uppe ser det ut som om den flyttar sig över himlen. Men så är det inte. Det är jordens som snurra. Hur lång tid tar det? Hur skriver man tid? När går nästa buss? Vad är det för skillnad på staplar och stolpar i ett diagram?

Innehåll

Utgångspunkt

Sedan tidigare har vi arbetat med klockan, något som kan vara både knepigt och svårt. Tanken är nu att vi ska träna mer på klockan så att du känner dig säkrare på den.

Vi kommer även göra olika undersökningar i klassen som vi sedan kommer att redovisa i olika diagram samt träna på att hitta fakta ur diagram som behövs för att lösa olika problem som vi ställts inför.

 

Konkretisering av målen

För att nå godtagbara kunskaper ska du:

- kunna olika enheter för tid (du har baskunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem på ett bra sätt i situationer som du känner till).

- kunna räkna med tid (du kan göra enkla uträkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändringar på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningar)

- kunna skriva datum på ett sätt (du har baskunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem på ett bra sätt i situationer som du känner till).

- kunna läsa av enkla diagram (du kan göra enkla uträkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändringar på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningar)

- kunna göra stapeldiagram, linjediagram och cirkeldiagram ( du kan beskriva matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett ganska bra sätt)

 

För att nå mer än godtagbara kunskaper ska du:

- kunna olika enheter för tid (du har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem på ett bra sätt i situationer som du känner till).

- kunna räkna med tid (du kan göra enkla uträkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändringar på ett bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar bra för att göra uträkningar)

- kunna skriva datum på ett sätt (du har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem på ett bra sätt i situationer som du känner till).

- kunna läsa av enkla diagram (du kan göra enkla uträkningar i aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik, samband och förändringar på ett bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar bra för att göra uträkningar)

- kunna göra stapeldiagram, linjediagram och cirkeldiagram (du kan beskriva matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck på ett bra sätt)

 

Begrepp: År, vecka, kvartal, dygn, kvart, timme, minut, sekund, stapeldiagram, linjediagram, cirkeldiagram

 

Genomförande

Gemensamma genomgångar

Problemlösning

Titta på film

EPA

Räkna i boken

färdighetsträning på dator

 

Dokumentation och bedömning

Begreppsförmågan: du ska kunna följande begrepp: år, kvartal, vecka, dygn, timme, kvart, sekund, stapeldiagram, linjediagram, cirkeldiagram

Kommunikativ förmåga: du ska kunna delta muntligt i diskussioner i grupp och vid genomgångar. Du ska förklara hur du tänkte när du räkna olika uppgifter. Du ska skriftligt kunna visa hur du löser olika uppgifter samt välja en effektiv strategi och metod för att lösa ett problem.

Procedurförmåga: du ska kunna analog eller digital tid. Du ska kunna olika enheter för tid samt kunna räkna ut tidskillnader. Du ska kunna skriva datum på olika sätt.

Analysförmåga: du ska kunna se samband mellan olika begrepp och förklara vad de innebär. Du ska kunna förklara hur begreppen hör ihop, vad det är för likheter och skillnader. Du ska kunna formulera och lösa problem genom att använda olika strategier.

Metakognitiv förmåga: du ska kunna se om ditt svar är rimligt. Du ska kunna välja en metod utifrån den uppgiften du ska lösa. Du ska kunna använda dig av olika strategier vid problemlösning.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6