👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Quelle vie le samedi!

Skapad 2018-04-25 09:08 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
En kort kurs med fokus på grammatik och att formulera sig skriftligt.
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
I den här kursen kommer vi att träna på att skriva. Input till detta får vi genom två olika texter som vi ska jobba med. I kursen ingår också grammatiska moment som du ska visa att du har tagit till dig i skrivuppgifter.

Innehåll

Quelle vie le samedi, Aysha

                                       Kurs 6

                                        V 18- 23

 

Förmåga:

Du kommer att få förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 

Mål:

 • Att kunna skriva olika typer av texter

 • Att vara säker på veckodagarna

 • Att kunna ord för egenskaper

 • Att kunna böja ett adjektiv

 

Studiekällor och arbetsstoff:

 • La nouvelle Chouette textbok kap 11, 12

 • La nouvelle Chouette övningsbok kap 11,12

 • Uppkopierat material

 

Instruktioner:

 

Vi kommer att arbeta med olika övningar från La Nouvelle Chouette, C

kap 11, dock endast:  6, 7, 8, 9,10,11.

Därefter kommer du att få göra en skrivuppgift. Uppgiften görs som en  inlämningsuppgift som du får respons på.

Kap 12

Efter att vi har arbetat med texten och övningarna i kapitlet kommer du att få göra ytterligare en skrivuppgift, men denna gång utan hjälpmedel.

Examinationsuppgift:

 

Att kunna skriva en text och där visa att du kan beskriva en person med olika adjektiv.Uppgifter

 • Épreuve écrite

Matriser

M2
Skriftlig förmåga

Läsa och förstå

E
C
A

Skriva

 • M2   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
E
C
A
Förmågan att formulera sig i skriftliga framställningar och visa språklig säkerhet
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Förmågan att bearbeta och förbättra
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.

Tala och samtala

E
C
A

Livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser

E
C
A