Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska

Skapad 2018-04-25 09:09 i Glömstaskolan Huddinge
En beskrivning av hur vi arbetar med Engelska i årskurs 5
Grundskola 5 Engelska

Engelska är det språk som talas och förstås av flest människor i världen. Vi möter engelska överallt i vårt samhälle och behovet blir allt större att kunna kommunicera och förstå varandra på ett globalt plan.

Innehåll

Syfte med undervisningen i engelska:

Språket är vårt främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk ger flera perspektiv på omvärlden, ökar våra möjligheter till kontakter och ger oss större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom många skilda områden såsom politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför även våra möjligheter att vara en del i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Mål ur Lgr 11:

Målet med undervisningen i engelska är bland annat att eleverna ska utveckla sin förmåga att:

Undervisningens innehåll " the political party":

 

 • Läsa och bearbeta olika typer av texter på engelska.
 • Skriva egna texter på engelska.
 • Samtala på engelska i olika forum. 
 • Prata om och träna på grundläggande engelsk grammatik.

Vi kommer att bedöma:

 • Hur säkert du uttrycker dig i tal och skrift på engelska.
 • Hur du tillsammans med andra kan uttrycka dig med ord, fraser och meningar både muntligt och skriftligt.
 • Hur du utvecklar dina kunskaper bl. a. genom att bearbeta dina texter och framställningar.
 • Hur aktivt du visar dina kunskaper genom samtal och diskussioner i klassrummet.

Visa lärande:

Lärandet visar du fortlöpande genom att aktivt delta under lektionerna och visa dina kunskaper på olika sätt, både muntligt och skriftligt. Detta kan du exempelvis göra genom att återberätta, skriva texter, samtala med andra på engelska, visa att du förstår och kan följa muntliga och skriftliga instruktioner.

Genom  området om " The political party" kommer du få visa vad du lärt dig genom att redovisa om ditt parti, prata på lektionerna samt skriva och berätta om partiet. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En

Matriser

En
Matris Engelska Lgr11-vt

Bedömningen avser

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Förmåga att
Muntlig presentation om ett för mig välbekant ämne.
Jag kan hålla en enkel kort muntlig presentation ( om partiet) med hjälp av stödord/ eller text jag har skrivit
Jag kan hålla en längre och mer avancerad muntlig presentation om ett angivet ämne. Jag har god publikkontakt och använder mig av stödord, men pratar mer fritt för att förklara om mitt parti.
Förmåga att
Genom att prata i klassrummet
Jag använder mig av engelska i klassrummet ibland , svarar på frågor och kan föra en enkel dialog med en klasskamrat/ lärare.
Jag använder mig huvudsakligen av engelska på lektionen för att kommunicera i klassrummet. Jag svarar relativt väl på frågor och kan föra en enklare diskussion med en klasskamrat/ lärare,
Jag använder mig enbart av engelska för att kommunicera i klassrummet. Jag svarar utförligt på frågor, ställer frågor och tar initiativ till diskussioner på engelska.
Förmåga att
Eleven kan göra skriftliga framställningar av olika slag, eleven kan formulera sig med fraser och meningar.
Jag kan skriva korta, enkla texter om för mig välbekanta ämnen. Jag använder ett relativt enkelt språk men använder det i huvudsak korrekt och gör mig förstådd.
Jag skriver längre, detaljerade texter även i mindre kända ämnen. Jag använder ett i huvudsak korrekt, varierat och nyanserat språk och anpassar texten efter syfte och mottagare.
Förmåga att
• formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: